_______________________________

   MIĘDZYUCZELNIANY
       SERWIS Z OFERTAMI

    _______________________________

 

PLATFORMA „KNOW-HOW"

"Dajmy zarobić studentom i doktorantom UW!"

 

„Dajmy zarobić studentom i doktorantom" to inicjatywa, która powstała w odpowiedzi na wzrastające zaniepokojenie skutkami pandemii COVID-19. Sytuacja na rynku pracy już uległa zmianie. Nie pozostaje to bez wpływu na naszych studentów i doktorantów. Wielu z nich uzyskiwało dodatkowe niezbędne dochody dzięki różny formom zatrudnienia poza Uniwersytetem, dziś trudnym do utrzymania czy uzyskania.  Solidaryzując się z naszymi młodszymi koleżankami i kolegami, proponujemy systemowe rozwiązania, które będą wspierać studentów i doktorantów UW w zmierzeniu się z utratą takich źródeł dochodów. Przedsięwzięcie to przyjęło formę kilku uzupełniających się działań więcej.

PLATFORMA „KNOW-HOW" w projekcie „Dajmy zarobić studentom i doktorantom", jest miejscem, w którym gromadzone będą wszystkie przydatne i praktyczne informacje ważne dla realizacji projektu, takie jak opis form możliwej współpracy ze studentami i doktorantami, zasady ubiegania się o refundację kosztów, czy wzory dokumentów do wykorzystania.

>> FORMULARZ OFERTY    POBIERZ

>> FORMY ZATRUDNIENIA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW  POBIERZ

>> DOFINANSOWANIE ZATRUDNIENIA KROK PO KROKU  POBIERZ

>> WZORY UMÓW CYWILNO-PRAWNYCH ZGODNYCH Z ZARZĄDZENIEM REKTORA  POBIERZ  POBIERZ

>> WNIOSEK O REFUNDACJĘ kosztów zatrudnienia  POBIERZ

Biuro Karier UW odpowiada za koordynację działań w ramach projektu.
Zapraszamy do kontaktu:

  • jeśli szukają Państwo odpowiedzi na pytania dot. kwestii organizacyjnych,
  • jeśli mają Państwo zadania, do których chcielibyście zatrudnić naszych studentów i doktorantów,
  • jeśli chcieliby się Państwo podzielić się opinią o inicjatywie,
  • jeśli mają Państwo pomysły, jak rozwijać lub ulepszać to przedsięwzięcie,
  • innych kwestiach związanych z inicjatywą.

Prosimy o kontakt na e-mail: biurokarier(at)adm.uw.edu.pl

 

POBIERZ