Misja i zadania Biura


Misją Biura Karier UW jest „świadczenie usług studentom i absolwentom Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie kształtowania umiejętności pozwalających na konkurowanie na wymagającym rynku pracy oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia odpowiadającego ich kwalifikacjom i aspiracjom".

Głównymi zadaniami Biura Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego są:

  • organizacja warsztatów i wykładów dla studentów i absolwentów
  • prowadzenie rozmów doradczych umożliwiających wybór kariery zawodowej
  • współpracy z innymi biurami karier, urzędami pracy oraz instytucjami i organizacjami działającymi na rynku i dla rynku pracy

Nawiązywanie kontaktów z pracodawcami, szczególnie koncentrując się na:

  • możliwości organizowania praktyk studenckich i podpisywaniu porozumień umożliwiających ich organizację
  • pozyskiwaniu ofert praktyk, staży, pracy
  • organizacji prezentacji firm na uczelni
  • akcjach informacyjnych dotyczących działalności Biura i sytuacji na rynku pracy
  • nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów z mediami