Mazowiecka Sieć Biur Karier

W 2001 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie rozpoczął realizację programu mającego na celu współtworzenie
Mazowieckiej Sieci Biur Karier (niezależnie od istniejącej Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier), kierując ofertę współpracy do władz wszystkich publicznych i niepublicznych uczelni województwa mazowieckiego.

1. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Biuro Promocji i Karier Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora
ul. Daszyńskiego 17 06-100 Pułtusk
www.ah.edu.pl
e-mail: kariera@ah.edu.pl
tel: 23 692 03 30; 23 692 98 81

2. Akademia Leona Koźmińskiego
Biuro Karier „Kuźnia"
ul. Jagiellońska 57/59 03-301 Warszawa
www.kozminski.edu.pl
e-mail: kuznia@kozminski.edu.pl
tel: 22 519 22 73

3. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych i Karier Zawodowych
ul. Szczęśliwicka 40 02-353 Warszawa
www.praca.aps.edu.pl; www.aps.edu.pl
tel: 22 589 36 00

4. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów AWF
ul. Marymoncka 34 00-968 Warszawa
www.awf.edu.pl/biurokarier.php
e-mail: biurokarier@awf.edu.pl
tel: 22 834 88 73

5. ALMAMER Szkoła Wyższa
Centrum Promocji Karier
ul. Wolska 43 01-201 Warszawa
www.almamer.pl
e-mail: cpk@almamer.pl
tel: 22 321 85 71

6. Chrześcijańska Akademia Teologiczna
Biuro Promocji i Karier CHAT
ul. Miodowa 21 C 00-246 Warszawa
www.chat.edu.pl
tel: 22 831 95 97

7. Collegium Civitas
Centrum Karier Collegium Civitas
ul. Plac Defilad 1 00-901 Warszawa
www.civitas.edu.pl
tel: 22 656 71 80; 22 656 71 75

8. Europejska Wyższa Szkoła Informa- tyczno-Ekonomiczna w Warszawie
Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Informatyczno Ekonomicznej w Warszawie
ul. Białostocka 22 lok 2 03-741 Warszawa
www.ewsie.edu.pl
e-mail: biuro.karier@eu.edu.pl
tel: 22 296 77 00 99.

9. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
Biuro Karier "PARTNER"
ul. Narutowicza 9 06-400 Ciechanów
www.pwszciechanow.edu.pl
tel: 23672 2050 wew. 214

10. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
Biuro Karier Zawodowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku
ul. Plac Dąbrowskiego 2 09-402 Płock
www.pwszplock.pl
e-mail: biurokarier@pwszplock.pl
tel: 24 366 54 03 wew. 243

11. Politechnika Warszawska
Biuro Karier Politechniki Warszawskiej
ul. Plac Politechniki 1 00-661 Warszawa
www.bk.pw.edu.pl
e-mail: biurokarier@bk.pw.edu.pl
tel: 22 234 63 67

12. Polska-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
Biuro Karier PJWSTK
ul. Koszykowa 86 02-008 Warszawa
www.biurokarier.pjwstk.edu.pl
e-mail: biurokarier@pjwstk.edu.pl; rekrutacja@pjwstk.edu.pl
tel: 22 58 44 503

13. Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
Akademickie Biuro Karier
ul. Zubrzyckiego 6 26-600 Radom
www.pwsos.pl
e-mail: biurokarier@pwsos.pl
tel: 48 383 11 50 do 55 wew. 29

14. Radomska Szkoła Wyższa
Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów
ul. Zubrzyckiego 2 26-615 Radom
www.rsw.edu.pl
e-mail: kariera@rsw.edu.pl
tel: 48 344 13 97

15. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Sekcja Promocji Absolwentów „Agrokadra" Biuro Spraw Studenckich
ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa
www.bk.sggw.pl
e-mail: agrokadra@sggw.pl
tel: 22 59 310 29

16. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Biuro ds. Absolwentów
02-554 Warszawa, Al. Niepodległości 162, budynek G, pok. 132-135
www.kariera.sgh.waw.pl
e-mail:serwis.kariera@sgh.waw.pl;
tel: 22 564 94 72

17. Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Biuro Karier Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
ul. Słowackiego 52/54 01-629 Warszawa
www.sgsp.edu.pl/kariera/mojak.php
e-mail: biurokarier@sgsp.edu.pl
tel: 22 56 17 729

18. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego
Centralne Biuro Karier
03-219 Warszawa, ul. Elektronowa 2, pok. 322, budynek B
www.biurokarier.janski.edu.pl
e-mail: biuro.karier@warszawa.janski.edu.pl
tel: 22 814 22 96

19. Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Biuro Karier Zawodowych Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, budynek A, pokój nr 14
ul. Al. Kilińskiego 12 09-402 Płock
www.wlodkowic.pl
e-mail:praca@wlodkowic.pl
tel: 24 366 41 14

20. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
Centrum Pracy i Kariery
03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31
www.cpik.swps.edu.pl/student/
e-mail: biurokarier@swps.edu.pl
tel: 22 517 98 31-32

21. Uczelnia Łazarskiego
Dział Praktyk i Karier
02-662 Warszawa, pok. 308, III p., sektor D
www.lazarski.pl
e-mail: kariera@lazarski.edu.pl
tel: 22 54 35 380-384

22. Uczelnia Vistula
Biuro Karier Studenckich
ul. Stokłosy 3 02-787 Warszawa
www.vistula.edu.pl
e-mail: rozwoj.kariery@vistula.edu.pl
tel: 22 45 72 423

23. Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie
Biuro Karier Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie
03-204 Warszawa, ul.Łabiszyńska 25

tel. (0-22) 675 88 65 , Fax (0-22) 675 88 66
www.uczelniawarszawska.pl
e-mail: iwonap@zigzag.pl

24. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Biuro Karier
ul. Wóycickiego 1/3 01-938 Warszawa, p. 222
www.biurokarier.uksw.edu.pl
e-mail: biurokarier@uksw.edu.pl
tel: 22 569 97 98

25. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW
ul. Wóycickiego 1/3 01-938 Warszawa, pok. 118
www.szkolenia.uksw.edu.pl
e-mail: konsultacje@uksw.edu.pl
tel: 22 569 97 97

26. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Biuro Karier Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
ul. Bema 1/12 08-110 Siedlce
www.biurokarier.uph.edu.pl
e-mail: biuro-karier@uph.edu.pl
tel: 25 643 15 21

27. Uniwersytet Warszawski
Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów
ul. Krakowskie Przedmieście 32 00-927 Warszawa
www.biurokarier.uw.edu.pl
e-mail: biurokarier@adm.uw.edu.pl
tel: 22 55 20 763

28. Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
Biuro Karier WSZ-SW
ul. Siedmiogrodzka 3A 01-204 Warszawa
www.wsz-sw.edu.pl
e-mail: elzbieta.wozniakowska@wsz-sw.edu.pl
tel: 22 862 33 40

29. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
Biuro Karier i Staży Zawodowych WWSI
ul. Lewartowskiego 17 00-169 Warszawa,  pok. 220
www.wwsi.edu.pl
e-mail: mprzybysz@wwsi.edu.pl
tel: 22 489-64-34

30. Warszawski Uniwersytet Medyczny
Biuro Karier Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa, pokój nr 3
www.biurokarier.wum.edu.pl
e-mail: biurokarier@wum.edu.pl
tel: 22 57 20 909

31. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Doradztwo Zawodowe Studentów i Absolwentów WAT
ul. Kaliskiego 2 00-908 Warszawa
www.wat.edu.pl
e-mail: kariera@wat.edu.pl
tel: 22 683 73 81

32. Wszechnica Polska - Szkoła Wyższa TWP
Biuro Karier
00-901 Warszawa, Pl. Defilad 1, pok. 1044 A
www.biurokarier.wszechnicapolska.edu.pl
e-mail: biurokarier@wszechnicapolska.edu.pl
tel: 22 656 62 56

33. Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeń-stwa i Organizacji Pracy w Radomiu
Biuro Karier WISBIOP
ul. Mokra 13/19 26-600 Radom
www.wisbiop.pl
e-mail: biurokarier@wisbiop.pl; partnership@wisbiop.pl
tel: 48 385 11 16

34. Wyższa Szkoła Cła i Logistyki
Biuro Karier WSCIL
ul. Jagiellońska 82 03-301 Warszawa
www.wscil.edu.pl
e-mail: biuro.karier@wscil.edu.pl
tel: 22 262 88 55

35. Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie
Biuro Karier EWS
ul. Obozowa 60 01-423 Warszawa
www.ews.edu.pl
e-mail: biurokarier@ews.edu.pl
tel: 22 39 29 633

36. Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Biuro Przedsiębiorczości Akademickiej
ul. Wawelska 14 02-061 Warszawa
www.wseiz.pl
e-mail: pr@wseiz.pl
tel: 22 875 30 21

37. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Akademickie Biuro Karier
ul. Pawia 55 01-030 Warszawa
www.abk.vizja.pl
e-mail: biurokarier@vizja.pl
tel: 22 536 54 19

38. Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregional-nej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
Biuro Karier WSGE
ul. Sienkiewicza 2 05-410 Józefów
www.wsge.edu.pl
e-mail: absolwent@wsge.edu.pl
tel: 22 789 19 03

39. Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie
Akademickie Biuro Karier
ul. Karowa 31 00-324 Warszawa
www.wsgn.pl
e-mail: biuro.karier@wsgn.pl
tel: 22 828 97 38

40. Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
Dział Współpracy z Zagranicą i Praktyk Studenckich – Biuro Karier
ul. Domagalskiego 7a 26-600 Radom
www.wsh.pl
e-mail: wsh@wsh.pl
tel: 48 360 10 75 wew. 44

41. Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Mię-dzynarodowych im. Fryderyka Skarbka
Biuro Wspierania Rozwoju Zawodowego Studentów WSHiFM im. F. Skarbka
ul. Al. Jerozolimskie 65/79 00-697 Warszawa
www.wshifm.edu.pl
e-mail: kariera@wshifm.edu.pl
tel: 22 243 16 83

42. Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki
Biuro Karier
ul. Chodakowska 50 03-816 Warszawa
www.biurokarier.wshgit.edu.pl
e-mail: biurokarier@wshgit.waw.pl
tel: 22 256 88 71

43. Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji – Dobra Uczelnia
Biuro Karier i Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów
ul. Meksykańska 6 03-948 Warszawa
www.dobrauczelnia.pl
e-mail: kariera@dobrauczelnia.pl
tel: 22 616 15 27

44. Wyższa Szkoła Mazowiecka w Warszawie
Biuro Karier Wyższej Szkoły Mazowieckiej
ul. Al. Jerozolimskie 65/79 00-697 Warszawa
www.wsmw.edu.pl
e-mail: kariera@wsmw.edu.pl
tel: 22 243 16 83; 662 216 994

45. Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Biuro Karier Wyższej Szkoły Menedżerskiej
ul. Kawęczyńska 36 03-772 Warszawa
www.kaweczynska.pl
e-mail: biurokarier@mac.edu.pl
tel: 22 59 00 775

46. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu
Ośrodek Praktyk Studenckich – Biuro Karier
ul. Wodna 13/21 26-600 Radom
www.wsnsit.pl
e-mail: biurokarier@wsnsit.pl

47. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych im. Ks. Józefa Majki w Mińsku Mazowieckim
Biuro Karier WSNS
ul. Gen. K. Sosnkowskiego 43 05-300 Mińsk Mazowiecki
www.majka.edu.pl
e-mail: sekretariat@majka.edu.pl
tel: 25 758 86 45 48.

48. Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie
Akademickie Biuro Karier Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie
ul. Pandy 13 02-202 Warszawa
www.wsptwp.eu
e-mail: abk.warszawa@wsptwp.eu
tel: 22 822 96 23 w. 202 i 204

49. Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie
Biuro Karier Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP w Warszawie
ul. Smulikowskiego 6/8 00-389 Warszawa
www.wsp.edu.pl
e-mail: biuro.karier@wsp.edu.pl
tel: 22 330 57 28

50. Wyższa Szkoła Teolog.-Humanistyczna im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej Akademickie
Biuro Karier
ul. Jana Pawła II 39 05-807 Podkowa Leśna
www.wsth.pl
e-mail: wsth@wsth.pl
tel: 22 758 92 14

51. Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych
Biuro Karier Praktyk i Obozów
ul. Al. Prymasa Tysiąclecia 38 a 01-402 Warszawa
www.wstijo.edu.pl
tel: 22 624 95 60

52. Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University
Biuro Karier POU
ul. Domaniewska 37a 02-672 Warszawa
www.pou.pl
e-mail: info@pou.pl
tel: 22 853 70 06

53. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie
Akademickie Biuro Karier
ul. Stadionowa 4 96-500 Sochaczew
www.wszim-sochaczew.edu.pl
e-mail: info@wszim-sochaczew.edu.pl; abk@wszim-sochaczew.edu.pl
tel: 46 862 50 80

54. Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej
Akademickie Biuro Karier Uczelni Chodkowskiej
ul. Al. Jerozolimskie 200 02-486 Warszawa
www.kariera.chodkowska.edu.pl
e-mail: kariera@chodkowska.edu.pl
tel: 22 539 19 45

55. Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w Warszawie
Akademickie Biuro Karier Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem
ul. Dereniowa 52/54 02-776 Warszawa
www.biurokarier.wszp.edu.pl
e-mail: biurokarier@wszp.edu.pl
tel: 22 855 49 16 wew. 113