UOTT - Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii logo uott

_________________________________

 

Potencjał badawczy Uniwersytetu Warszawskiego obejmuje wszystkie najważniejsze dziedziny i dyscypliny naukowe. Pragniemy służyć przedsiębiorcom naszym bogatym doświadczeniem naukowym, wysokim poziomem kompetencji pracowników uczelni, a także najnowocześniejszymi urządzeniami badawczymi w wielu dziedzinach nauk stosowanych.

 

>>  Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii    www.uott.uw.edu.pl

 

>>  Oferta badawcza Uniwersytetu dla otoczenia/biznesu/nauki      OFERTA UW

 

>>   Klub Innowacji UW   KIUW

 

>> Procedura zgłaszania ofert pracy/praktyk/staży do Biura Karier

Zapraszamy Państwa do odwiedzenia strony:  www.biurokarier.edu.pl
Aby umieścić ofertę pracy proszę wejść w zakładkę "Strefa pracodawcy", następnie utworzyć konto (przycisk 'Rejestracja")  za pomocą którego będą Państwo dodawać oferty i nimi zarządzać.
W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z rejestracją prosimy o kontakt: biurokarier@adm.uw.edu.pl.
 
 

Centrum Analiz Medialnych CAM - Dysponuje najnowocześniejszym sprzętem badawczym i oprogramowaniem do przeprowadzania badań biometrycznych.

POBIERZ

Laboratorium Badań Medialnych LBM - Dysponuje najnowocześniejszym sprzętem badawczym i oprogramowaniem do przeprowadzania badań biometrycznych.

POBIERZ

 

Misją Ośrodka Analiz Politologicznych UW jest z jednej strony bieżące reagowanie i komentowanie wydarzeń będących w kręgu zainteresowań politologii z drugiej zaś przeprowadzanie pogłębionych analiz i studiów nad poszczególnymi obszarami badawczymi. Wśród instytucji publicznych, dla których eksperci OAP UW przygotowywali opracowania, znajdują się m.in.: MSW, MSZ, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, MEN,  Ministerstwo Rolnictwa, Kancelaria Prezydenta RP, Kancelaria Sejmu RP, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji oraz Mazowiecki Urząd Wojewódzki.         POBIERZ

 

W ramach CNS działa Biuro Ekspertyz, które dysponuje nowoczesnym zapleczem sprzętowym i laboratoriami znajdującymi się w ramach wydziałów: Biologii, Chemii,  Fizyki oraz Prawa i Administracji, a także wykwalifikowaną kadrą pracowników naukowych i technicznych. Jednostka świadczy usługi zarówno na rzecz podmiotów publicznych, jak i prywatnych. Oferuje najwyższą jakość i rzetelność po bardzo atrakcyjnych cenach.  CNS prowadzi również Studia Podyplomowe Prawa Dowodowego, Kryminalistyki oraz Nauk Pokrewnych            POBIERZ

 

Funkcjonowanie CPiE obejmuje trzy obszary: wsparcie dla biznesu i administracji publicznej, realizację projektów współfinansowanych ze środków UE oraz komercjalizację miękkich projektów badawczych. W ramach wskazanych obszarów działania CPiE realizuje projekty „własne" (W. Zarządzania UW) jak też projekty „zewnętrzne", pozyskane w ramach współpracy z biznesem i jednostkami samorządu terytorialnego.            POBIERZ

 

Centrum Badań nad Uprzedzeniami jest interdyscyplinarną jednostką Wydziału Psychologii UW, skupiającą psychologów społecznych i socjologów zainteresowanych problematyką stereotypów, uprzedzeń, rasizmu, dyskryminacji i innymi zagadnieniami z obszaru stosunków międzygrupowych.                POBIERZ

 

DELab – instytut badawczy ufundowany przez Google. Badania w DELabie prowadzone są w ramach dwóch ścieżek: „inteligentna gospodarka i innowacje" oraz „praca i umiejętności przyszłości". Naukowcy zajmują się wpływem nowoczesnych technologii na społeczeństwo i gospodarkę. Współpracują z samorządami, innymi ośrodkami badawczymi, uczelniami, przedsiębiorcami prywatnymi i organizacjami pracodawców w Polsce i Europie. Duża część badań ma aplikacyjny charakter, ich wyniki są wykorzystywane przy kształtowaniu polityki publicznej, a także do opracowania konkretnych rekomendacji dla biznesu, administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych.       POBIERZ