______________________________________________________________________________________________________

Projekt „Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy"

 

Projekt „Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy" ma na celu opracowanie modelu pozwalającego na praktyczne zastosowanie wiedzy zdobywanej na studiach. Narzędziem służącym temu są prace dyplomowe powstające we współpracy i na zamówienie zewnętrznych partnerów – firm, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych – oraz na potrzeby projektów grantowych realizowanych w ramach Uniwersytetu. Projekt stanowi odpowiedź na potrzebę przygotowania absolwentów do praktycznego wykorzystywania wiedzy w pracy, ale też na rosnące zapotrzebowanie wymiany danych, wiedzy i kompetencji między sektorem nauki a biznesem, instytucjami publicznymi
 i NGO'sami.

Grupą docelową projektu są studenci I. i II. stopnia studiów kierunków społecznych oraz humanistycznych reprezentowanych przez 6 wydziałów Uniwersytetu:

1. Wydział Artes Liberales;

2. Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii;

3. Wydział Filozofii i Socjologii;

4. Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych;

5. Wydział Polonistyki;

6. Wydział Psychologii.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt „Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.