EU Careers Ambassadors!
Edycja 2021/2022

________________________________________

            

    Rozmowa z zarządzającymi programem: z Ritą Hinek i Anne-Claire Gathoye  

                      POBIERZ

    AMBASADOR KARIERY EU

============================================================================

Rozpoczynamy rekrutację do kolejnej edycji programu EU Careers Ambassadors!

Edycja 2021/2022

Ambasadorzy Kariery UE to program w ramach którego studenci wybrani na ambasadorów UE w ramach uczelni partnerskich promują możliwości pracy w instytucjach Unii Europejskiej. Celem programu jest promowanie możliwości odbywania praktyk i zatrudnienia w strukturach UE wśród społeczności studenckiej.

Jakie zadania ma do wykonania Ambasador Kariery UE?

Zadaniem Ambasadora jest aktywne promowanie możliwości pracy w instytucjach UE wśród studentów swojej uczelni oraz dystrybuowanie informacji, m.in. przez utworzone w tym celu media społecznościowe (Facebook, Instagram), organizacje studenckie działające na uczelni czy organizowane spotkania z przedstawicielami instytucji UE. Ambasador współpracuje z jednostkami uniwersyteckimi, organizacjami studenckimi, Biurem Karier UW, KPRM i EPSO. Organizuje spotkania z interesującymi gośćmi reprezentującymi instytucje europejskie, przygotowuje prezentacje, uczestniczy w targach pracy.

Jakie szanse daje zostanie Ambasadorem Kariery UE?

Bycie Ambasadorem to:

 • współpraca z wieloma instytucjami UE i Europejskim Urzędem Doboru Kadr i Szkoleń (EPSO)
 • dysponowanie informacjami na temat ofert pracy, programach praktyk i innych rekrutacji prowadzonych w instytucjach UE
 • współpraca ze społecznością studencką UW, m.in. poprzez przekazywanie informacji na temat możliwości pracy w strukturach UE
 • nawiązywanie współpracy z ambasadorami z kraju i zagranicy
 • zdobywanie doświadczenia w otoczeniu międzynarodowym podczas studiów
 • możliwość rozwinięcia swoich kompetencji i umiejętności dzięki szkoleniom organizowanym przez EPSO i KPRM
 • szansa na rozwój kompetencji w obszarze wystąpień publicznych, marketingu, HR-u, dzięki czemu CV stanie się atrakcyjniejsze dla przyszłego pracodawcy
 • okazja do nawiązania nowych znajomości w kraju i za granicą.

Kto może zostać ambasadorem?

Szukamy ludzi cechujących się dużą motywacją, entuzjazmem, lubiących kontakt z ludźmi. Kandydaci na Ambasadora Kariery UE powinni cechować się przede wszystkim bardzo dobrze rozwiniętymi umiejętnościami językowymi, gotowością do dzielenia się informacjami i uczenia się, elastycznością, zdolnością do adaptacji i kreatywnością oraz wykazywać się dobrą organizacją pracy.

REKRUTACJA

Prosimy o przesłanie aplikacji na adres mailowy biurokarier@adm.uw.edu.pl  do 25 marca 2021 włącznie.

Aby aplikować, należy przesłać:

 1. CV w języku polskim (preferowany format CV w oby wersjach to Europass)
 2. CV w języku angielskim
 3. list motywacyjny
 4. dokument potwierdzający znajomość języków.

Prosimy o umieszczenie w dokumencie CV informacji o:

- nazwie uczelni w języku polskim i angielskim w każdej wersji językowej CV,
- roku, rodzaju (licencjackie/magisterskie/doktorskie) i kierunku studiów,
- planowanym roku ukończenia studiów,
- znajomości języków zgodnie ze skalą Rady Europy (Common European Framework of Reference),
- doświadczeniu zawodowym, zaangażowaniu społecznym, pełnionych funkcjach.

W przesyłanym CV powinna znaleźć się klauzula na przetwarzanie danych osobowych.

Spośród wszystkich kandydatów zostanie wyłonionych 5 osób, które zaprosimy na rozmowy kwalifikacyjne. Spośród nich zostanie wyłoniony ostateczny kandydat na Ambasadora Kariery UE na Uniwersytecie Warszawskim. Informujemy, że Biuro Karier UW skontaktuje się z wybranymi kandydatami.

Wybrany Ambasador, przed wysłaniem informacji do KPRM, zostanie poproszony o złożenie oświadczenia. że w trakcie całego roku akademickiego 2021/2022 będzie przebywał na macierzystym uniwersytecie i nie planuje brać udziału w programie Erasmus lub innych programach wymiany studenckiej.

UWAGA! W tegorocznej edycji ew. aplikacje składane przez studentów UW za pośrednictwem strony EPSO nie będą rozpatrywane czy przekierowane. Właściwą ścieżką jest przesłanie aplikacji na adres mailowy biurokarier@adm.uw.edu.pl

INFORMACJE O PROGRAMIE

Od 2021 roku, opiekę nad programem po stronie Polski sprawuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. W latach 2011-2020 za koordynację udziału polskich uczelni w programie odpowiadało Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Co roku na uczelniach partnerskich zostają wyłonieni Ambasadorzy Karier UE, którzy odbywają szkolenie przed startem kolejnej edycji. W 2021 roku, spośród wszystkich polskich ambasadorów dwie osoby zostaną wybrane przez KPRM do odbycia szkolenia w Brukseli.

W roku akademickim 2020/2021 na UW działają dwie Ambasadorki Karier UE: Aleksandra Blak i Joanna Nawrotkiewicz. Zachęcamy do śledzenia profili na Facebooku i Instagramie @uweucareers oraz kontaktu mailowego za pośrednictwem uw.eucareers@gmail.com

Tak o uczestnictwie w programie wypowiadają się obecne ambasadorki:

"Bycie Ambasadorką/Ambasadorem Karier UE pozwala na rozwój umiejętności w wielu obszarach, sprawdzenie się w różnych zadaniach, a założone cele programu można realizować w różnorodny, niekiedy bardzo kreatywny sposób. Nawiązywanie kontaktów z pracownikami i stażystami instytucji unijnych oraz współpraca z innymi Ambasadorami stanowią znaczną część działań, które przynoszą dużą satysfakcję w tej roli." – Aleksandra Blak

Więcej o programie i szczegółach pracy Ambasadora można przeczytać na stronie EPSO: https://epso.europa.eu/job-opportunities/eu-careers-student-ambassadors_en

Ambasadorowie Karier UE w Uniwersytecie Warszawskim wg edycji:

2010/2011        Polska nie brała udziału

2011/2012        Rafał Pietrak, Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania

2012/2013        Jan Jęczmyk, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

2013/2014        Agnieszka Zakrzewska, Uniwersytet Warszawski, Instytut Anglistyki

2014/2015        Agnieszka Zakrzewska, Uniwersytet Warszawski, Instytut Anglistyki

2015/2016        Agnieszka Zakrzewska, Uniwersytet Warszawski, Instytut Anglistyki

2017/2018        Angelika Gieras, Uniwersytet Warszawski, Instytut Europeistyki WNPiSM

2018/2019        Paulina Jasińska, Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskie

2019/2020        Izabela Opozda, Uniwersytet Warszawski, Instytut Europeistyki WNPiSM

2020/2021        Aleksandra Blak, W. Psychologii;  Joanna Nawrotkiewicz, MISHiS

 

Grafika: EU Careers Ambassadors, źródło: ec.europa.eu