Geneza Biur Karier

Idea Biur Karier wywodzi się z Wielkiej Brytanii. To właśnie dzięki Anglikom powstawały te instytucje w krajach dawnego Imperium Brytyjskiego – w Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii czy RPA. I choć istnieje kilka modeli poradnictwa zawodowego w Europie i na świecie, to bezsprzecznie rolę pionierów w tej trudnej dziedzinie, jaką jest doradztwo zawodowe dla studentów i absolwentów wyższych uczelni, należy przyznać Brytyjczykom. Prężna działalność Biur Karier w Wielkiej Brytanii sukcesywnie zarażała swoją ideą całą zachodnią Europę, a w 1993 roku dotarła również do Polski.

Start Biur Karier w Polsce

Pierwsze w Polsce Biuro Karier powstało w marcu 1993 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, dzięki merytorycznemu wsparciu udzielonemu przez Johna C. Franksa – dyrektora biura karier na uniwersytecie w Hull. To on zaraził swym pomysłem Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej oraz Krajowy Urząd Pracy.

Działalność Biura Karier na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika potwierdziła słuszność obecności tego typu instytucji na uczelni i zmobilizowała do dalszych działań. W styczniu 1997 Krajowy Urząd Pracy i Ministerstwo Edukacji Narodowej wspierane przez program Unii Europejskiej TEMPUS-PHARE ogłosiły konkurs i zaprosiły wszystkie uczelnie do udziału w projekcie tworzenia kolejnych Biur Karier, które miałyby zapoczątkować krajową sieć. Skutkiem tych działań było utworzenie ośmiu kolejnych Biur Karier w różnych ośrodkach akademickich.

Biuro Karier na Uniwersytecie Warszawskim zostało powołane do życia w lipcu 1998 roku. Działaność zgodną ze standardami Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier rozpoczęło w lutym 2001 r.

Polskie Biura Karier zrzeszone są w nieformalnej organizacji, jaką jest Ogólnopolska Sieć Biur Karier (OSBK).