Pierwsze biura karier pojawiły się w krajach anglosaskich na początku XX w. w prestiżowych uniwersytetach brytyjskich i amerykańskich. Od początku łączyły w swojej działalności poradnictwo zawodowe dla studentów i pośredniczenie między środowiskiem akademickim a rynkiem pracy. Wszędzie tam - jak na przykład w Niemczech - gdzie program studiów zobowiązuje do odbycia praktyki, biura karier pełnią ważną rolę w strukturze uczelni.


Poniżej linki do stron niektórych biur karier na świecie:

www.careers.cam.ac.uk
www.princeton.edu/career
www.careerservices.colorado.edu/public
www.vpul.upenn.edu/careerservices
www.careers.sso.queensu.ca/home.htm
www.fu-berlin.de/sites/career/index.html