WYKAZ UMÓW DŁUGOTERMINOWYCH PODPISANYCH PRZEZ UW
  DOTYCZĄCYCH ORGANIZACJI PRAKTYK STUDENCKICH

  (obowiązkowych i nieobowiązkowych)*

Lp. NAZWA ORGANIZATORA PRAKTYK TERMIN WAŻNOŚCI UMOWY
1 Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej  bezterminowo
2 Ministerstwo Sprawiedliwości bezterminowo
3 Muzeum i Instytut Zoologii PAN bezterminowo
4 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego bezterminowo
5 Pekao SA bezterminowo
6 Urząd m.st. Warszawy do 31 grudnia 2020 r.
7 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Admin. do 31 grudnia 2020 r.
8 Mazowiecki Urząd Wojewódzki do 31 grudnia 2019 r.
9 Biuro Rzecznika Praw Dziecka do 30 września 2019 r.
10 Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich  do 31 grudnia 2019 r.
11 ZUS - Projekt "Ubezpieczenia społeczne - edukacja z ZUS" do 4 kwietnia 2021 r.
12 PAP S.A. do 31 grudnia 2019 r.

 

*  Wszystkie formalności związane z udziałem w praktykach u wymienionych Organizatorów

obsługuje Biuro Karier Uniwersytetu Warszawskiego.