UNIWERSYTECKIE SPOTKANIA 
z  RYNKIEM PRACY

21-22-23  kwietnia  2015

 

__________________________________________________________________________________________

                        G R A F I K   S P O T K A Ń

21 kwietnia

wtorek

22  kwietnia

środa

23 kwietnia

czwartek

 

 

GIEŁDA 
OFERT

21 kwietnia

wtorek

sala wystawowa BUW 

ul. Dobra 56/66

 


UWAGA:    Program może ulec zmianie ze względu na planowane dodatkowe Spotkania.

O R G A N I Z A T O R Z Y

 

P A T R O N A T   

honorowy:  

Jego Magnificencji Rektora 
Uniwersytetu Warszawskiego

merytoryczny

 

medialny: