[05.04.2017] Zaproszenie do składania ofert do projektu ‘najlepsi z najlepszych! 2.0'

Uprzejmie informujemy, że na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowane zostało zaproszenie do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 2.0." w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ma na celu wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności i kreatywności, poprzez wspieranie ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach i/lub konferencjach.

 

Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 12 miesięcy oraz wykraczać poza datę 30 września 2018 r.

 

Koszt realizacji jednego projektu nie może przekroczyć:

  • 80 000 zł – w przypadku projektu realizowanego przez jednego studenta;
  • 320 000 zł – w przypadku projektu realizowanego przez zespół studentów.

 

 

Oferty składane w ramach UW, w formie dokumentu elektronicznego doręczonego za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, można składać do 24 kwietnia 2017r.

! Jeśli będą Państwo zainteresowani aplikowaniem w konkursie prosimy o niezwłoczny kontakt z BWR UW (e-mail: bwr@uw.edu.pl ) w celu jak najszybszego zapoznania się z procedurą składania wniosków w konkursie.

Wszystkie jednostki organizacyjne UW, zainteresowane udziałem w projekcie pozakonkursowym pt. „Najlepsi z najlepszych! 2.0.", proszone są o przesłanie do BWR (bwr@uw.edu.pl) roboczej wersji wniosków (wypełnionych załączników nr 1 i 2 do Zaproszenia- formularza oferty i kosztorysu projektu) na wskazany adres najpóźniej  do 

19 kwietnia br. w celu weryfikacji formalnej .

 

Bliższe informacje na temat zasad ubiegania się o środki w ramach tej inicjatywy dostępne są pod poniższym linkiem:

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-do-skladania-ofert-w-ramach-projektu-pozakonkursowego-najlepsi-z-najlepszych-2-0.html