Project team

Mirosław Bańko, Assoc. Prof. at the University of Warsaw, Polish Language Institute, Polish Studies Faculty. Since 2012 head of the institute. Between 1991 and 2010 at PWN Polish Scientific Publishers, first head of Polish Dictionaries Dpt., then editor-in-chief of Polish dictionaries. Author, co-author or chief editor of several dictionaries of different kinds. His interest in the study of loanwords emerged out of earlier research on iconicity in language, in particular on the emotive and expressive values of borrowed words. See www2.polon.uw.edu.pl/banko.

 

Diana Svobodova, doc. dr hab., prof. nadzwyczajny w Katedrze Języka Czeskiego i Literatury z Dydaktyką, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Ostrawski. Od 2012 r. dyrektor katedry i prodziekan ds. nauki, badań, sztuki i kontaktów międzynarodowych. Zainteresowania: językoznawstwo ogólne, słowotwórstwo, leksykologia i współczesne tendencje rozwojowe języka czeskiego, zwłaszcza jego internacjonalizacja. Autorka wielu studiów o zapożyczeniach w języku czeskim, głównie anglicyzmach. Zob. WWW.

 

Joanna Rączaszek-Leonardi, dr hab., adiunkt w Katedrze Psychologii Poznawczej, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski, oraz prof. nadzwyczajny w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Zainteresowania: psycholingwistyka, język jako system koordynacji działań i poznania. Uczestniczka wielu międzynarodowych i interdyscyplinarnych projektów badawczych, dotyczących społecznych wymiarów ludzkiego poznania i funkcjonowania językowego. Projekt o zapożyczeniach wpisuje się w prowadzone od wielu lat studia nad czynnikami wpływającymi na selekcję wyrażeń języka naturalnego. Zob. WWW.