2013

M. Bańko, Obrazy Google jako źródło informacji lingwistycznej, in: Na tropach korpusów. W poszukiwaniu optymalnych zbiorów tekstów, W. Chlebda (ed.). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 7384.

J. Rączaszek-Leonardi, Studying the semantics of loanwords which have near synonyms in the host language: Psycholinguistic and multidimensional corpus representation methods.

2014

M. Bańko, Czego bronimy, broniąc języka? O możliwych przyczynach niechęci do wyrazów zapożyczonych, „Poradnik Językowy", nr 5, 30–42.

M. Bańko, M. Hebal-Jezierska, What can Lexicography Gain from Studies of Loanword Perception and Adaptation? , in: Proceedings of the XVI EURALEX International Congress: The User in Focus. 15-19 July 2014, Bolzano/Bozen, A. Abel, Ch. Vettori, N. Ralli (eds.). Bolzano/Bozen: EURAC research, 981991.

M. Bańko, D. Svobodová, The role of the form-meaning relationship in the process of loanword adaptationPolonica" XXXIV, 519.

D. Svobodová, K výzkumu faktorů ovlivňujících recepci a adaptaci cizojazyčných lexikálních přejímek, in: Registre jazyka a jazykovedy (II), J. Kesselová, M. Imrichová, M. Ološtiak (eds.). Prešov: Filozofická fakulta Prešovské univerzity v Prešově, 270275.

D. Svobodová, Specifika různojazyčné lexikální synonymie, in: Jazyk a jazykoveda v interpretácii, O. Orgoňová, K. Muziková , Z. Popovičová Sedláčková (eds.). Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 8190.
 
2015
 
M. Bańko, Iconic effects in loanword adaptation, in: Empirical Methods in Language Studies, K. Kosecki, J. Badio (eds.). Frankfurt am Main: Peter Lang, 259269.
 
M. Bańko, M. Hebal-Jezierska, Wariancja graficzna w procesie adaptacji zapożyczeń, „Biuletyn PTJ" LXXI, 141152.
 
M. Bańko, D. Svobodová, Is Czech more effective in loanword adaptation than Polish? Score assignment as a method for measuring loanword adaptation, http://portal.uw.edu.pl/en_GB/web/approval/anglicyzmy_wyniki (Report 1).
 
M. Bańko, D. Svobodová, Loanword adaptation patterns: the case of English loans in Polish and Czech, http://portal.uw.edu.pl/en_GB/web/approval/anglicyzmy_wyniki (Report 2, Appendix).
 
D. Svobodová, Jazykové, psychologické a historicko-kulturní vlivy na adaptaci cizích slov, in: Doświadczanie codzienności w języku i w literaturze czeskiejM. Balowski (ed.). Poznań: Instytut Filologii Słowiańskiej UAM, Prochowice: Wydawnictwo „Pro", 375382.
 
2016
 
M. Bańko, D. Svobodová, Czy adaptacja anglicyzmów w języku czeskim jest silniejsza niż w polskim? Raport z badania ilościowego, in: System – Tekst – Człowiek. Studia nad dawnymi i współczesnymi językami słowiańskimi, M. Gębka-Wolak, I. Kaproń-Charzyńska, J. Kamper-Warejko (eds.). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 149162.
 
D. Svobodová, M. Bańko, eds., Skryté přednosti přejatých slov – Ukryte zalety wyrazów obcych. Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, https://konference.osu.cz/approval/doc/e-sbornik.pdf.
 
M. Bańko, D. Svobodová, J. Rączaszek-Leonardi, M. Tatjewski, Nie całkiem obce. Zapożyczenia wyrazowe w języku polskim i czeskim. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 
M. Bańko, D. Svobodová, J. Rączaszek-Leonardi, M. Tatjewski, Ne zcela cizíLexikální výpůjčky v polském a českém jazyce. Ostrava: Ostravská univerzita.
 
M. Tatjewski, M. Bańko, A. Kucińska, J. Rączaszek-Leonardi, Computational distributional semantics and free associations: a comparison of two word-similarity models in a study of synonyms and lexical variants, in: Language, Corpora and Cognition, P. Pęzik, J. Waliński, K. Kosecki (eds.). Frankfurt am Main: Peter Lang, 5772.