Contact

Mirosław Bańko
Faculty of Polish Studies
University of Warsaw
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Polska

tel. 48 22 5520379
fax 48 22 5521021
e-mail: m.banko AT uw.edu.pl

 

Diana Svobodova
Pedagogical Faculty
University of Ostrava
Mlýnská 5
70103 Ostrava
Republika Czeska

tel. 420 597 092 645
fax 420 596 120 705
e-mail: diana.svobodova AT osu.cz

 

Joanna Rączaszek-Leonardi
Faculty of Psychology
University of Warsaw
ul. Stawki 5/7
00-183 Warszawa
Polska

tel. 48 22 5549798
fax 48 22 6357991
e-mail: raczasze AT psych.uw.edu.pl

 

Diana Svobodová
Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou
Ostravská univerzita
Mlýnská 5
70103 Ostrava
Republika Czeska

tel. 420 597 092 645
fax 420 596 120 705

 

Joanna Rączaszek-Leonardi
Wydział Psychologii
Uniwersytet Warszawski
ul. Stawki 5/7
00-183 Warszawa
Polska

tel. 48 22 5549798
fax 48 22 6357991