Lista zakwalifikowanych osób na rok akademicki 2020/21- pobierz

ZASADY WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI NA ZAGRANICZNE STUDIA CZĘŚCIOWE

Zasady rekrutacji na stypendium Erasmus+ na rok akademicki 2020/2021:

  • LISTA UMÓW IKSI UW NA ZAGRANICZNE STUDIA CZĘŚCIOWE ERASMUS+ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW NA ROK AKADEMICKI 2020/2021 (REKRUTACJA NA POCZĄTKU ROKU 2020) - pobierz
  • SZCZEGÓŁOWE ZASADY KWALIFIKACJI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW NA STYPENDIA PROGRAMU ERASMUS+ TYPU KA103 NA ROK AKADEMICKI 2020/2021 IKSI UW (oraz link do wniosku elektronicznego - formularz Google, pkt. 11) - pobierz
  • OGÓLNE ZASADY WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW NA STYPENDIUM ERASMUS+ (typu KA103) I SKIEROWANIA NA ZAGRANICZNE STUDIA CZĘŚCIOWE - pobierz
  • Instrukcja wypełniania wniosku Erasmus_Plusz z ubiegłych lat - instrukcja zawiera wszelkie informacje potrzebne w tym roku, ponieważ tegoroczny wniosek różni się jedynie tym, że jest trochę krótszy i że zawiera miejsce na załączenie dokumentów - pobierz

Ogólny przebieg kwalifikacji:
1) BWZ ogłasza zasady kwalifikacji na dany rok akademicki [OGÓLNE ZASADY KWALIFIKACJI],
2) Jednostki dostosowują wewnętrzne zasady kwalifikacji [SZCZEGÓŁOWE ZASADY KWALIFIKACJI oraz odnośne dokumenty],
3) Powołana zostaje komisja rekrutacyjna w składzie: koordynator ds. mobilności, pracownik jednostki, przedstawiciel samorządu studentów,
4) Przeprowadzone zostanie postępowanie wstępnej kwalifikacji wewnątrz jednostki,
5) Komisja sporządza protokół z postępowania,
6) Koordynator ds. mobilności zatwierdza wybór studentów w USOS,
7) Studenci składają dokumenty w celem uzyskania podpisu przez koordynatora ds. Mobilności oraz Dyrektor/a / Kierownik/a jednostki macierzystej i/lub tej, z której wyjeżdżają,
8) W wyznaczonym terminie (dotychczas do 10.03) komisja dostarcza do BWZ protokół i wszystkie wymagane dokumenty z postępowania wstępnej kwalifikacji,
9) BWZ dokonuje weryfikacji dostarczonych dokumentów i kwalifikuje poszczególnych studentów na wyjazdy.

Prosimy o zachowanie ciągłości korespondencji!

UWAGA!

Wszystkich studentów zainteresowanych wyjazdem na stypendium serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne w piątek 24 stycznia 2020, o godzinie 12:00 w sali nr 4.

Prezentacja ze spotkania informacyjnego dot. kwalifikacji wstępnej na Erasmusa (24.01.2020) - pobierz

 

Komunikat BWZ nr 5/20/SMS/2020/2021 - Zakwalifikowana, zakwalifikowany? Co dalej? - plik

Komunikat BWZ nr 3/20/SMS/SMP 2019/2020 - Komunikat dla studentów przerywających pobyt w roku akademickim 2019/2020 - plik 

Komunikat BWZ nr 4/20/SMS/SMP 2019/2020 - Komunikat dla studentów planujących wyjazd na studia zagraniczne do 30 kwietnia 2020 r. - plik 

(publikacja 12.03.2020)