Rekrutacja na studia niestacjonarne 2 stopnia (zaoczne) na rok akademicki 2019/2020 nie będzie prowadzona.