PROGRAMY STUDIÓW NIESTACJONARNYCH (ZAOCZNYCH) 2.STOPNIA

Studia niestacjonarne (zaoczne) 2. stopnia (uzupełniające magisterskie), kierunek: lingwistyka stosowana, specjalność: tłumaczenia specjalistyczne - program studiów (od rekrutacji 2018/19)

Studia niestacjonarne (zaoczne) 2. stopnia (uzupełniające magisterskie), kierunek: lingwistyka stosowana, specjalność: tłumaczenia specjalistyczne - program studiów (od rekrutacji 2013/14)

Od roku akademickiego 2012/13 został urochomiony nowy kierunek studiów "lingwistyka stosowana" (rekrutacja na kierunek "filologia" została zamknięta).

Studia niestacjonarne (zaoczne) 2. stopnia (uzupełniające magisterskie), kierunek: lingwistyka stosowana, specjalności: tłumaczenia specjalistyczne, dydaktyka języka ogólnego i specjalistycznego - program studiów (rekrutacja 2012/13)

Od roku akadmickego 2011/12 na studiach zaocznych zostały uruchomione dwie dodatkowe specjalizacje językowe: w zakresie języka włoskiego lub rosyjskiego.

Studia niestacjonarne (zaoczne) 2. stopnia (uzupełniające magisterskie), kierunek: filologia, tłumaczenie specjalistyczne - program studiów (rekrutacja 2011/12)

Studia niestacjonarne (zaoczne) 2. stopnia (uzupełniające magisterskie), kierunek: filologia, tłumaczenie specjalistyczne - program studiów (rekrutacja 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11)

Studia niestacjonarne (zaoczne) 2. stopnia (uzupełniające magisterskie), kierunek: filologia, tłumaczenie specjalistyczne - program studiów (rekrutacje do 2006/07 włącznie)