« Indietro

Studenckie dzienniki o Wysockim i jego czasach: 09.04.2018, godz. 10.00, ul. Nowowiejska 4/4; Wycieczka: „Warszawa Władimira Wysockiego”, 09.04.2018, godz. 15:00, Teatr Polski

W ramach projektu popularyzatorskiego „Studenckie dzienniki o Wysockim i jego czasach" w dniu 9 kwietnia 2018 roku o godzinie 10:00 w szkole języka rosyjskiego „Samowar" przy ulicy Nowowiejskiej 4/4 w Warszawie odbędzie się spotkanie ze znanym aktorem i wykonawcą pieśni Władimira Wysockiego, twórcą i kierownikiem Festiwalu Pieśni Władimira Wysockiego w WarszawieEwgenem Malinowskim.

Uczestnicy projektu zapoznali się już ze specyfiką pracy nad tekstami Władimira Wysockiego, wiedzą jakie trudności mogą napotkać w trakcie tłumaczenia artystycznego spuścizny poety na język polski. Teraz na spotkaniu z Ewgenem Malinowskim zobaczą, jak aktorzy pracują z utworami Wysockiego, jak wewnętrznie je przeżywają i próbują znaleźć własnego Wysockiego.

Należy pamiętać, że aby oddać stworzoną przez autora melodię języka i sens, tłumacz powinien być w pewnym stopniu aktorem. Rozmowa z Ewgenem Malinowskim będzie bez wątpienia wyrazistym i ważnym wydarzeniem, które przybliży nas do najważniejszego – tłumaczenia na język polski wierszy Wysockiego. 

В рамках просветительского проекта «Студенческие дневники о Высоцком и его времени» 09 апреля 2018 года в 10.00 пройдет встреча с известным актером и исполнителем песен Владимира Высокого, создателем и руководителем Фестиваля песен Владимира Высоцкого в Варшаве Евгением Малиновским.  Мы уже изучили особенности работы с текстами Владимира Высоцкого, какие сложности нас поджидают при переводе поэтического творчества поэта на польский язык, но на встрече с Евгением Малиновским мы узнаем, как актеры работают с его текстами, как пропускают через себя и что помогает найти собственного Высоцкого.

Ведь чтобы достоверно передать мелодику языка и смысловую нагрузку, сложенную автором, переводчикам нужно быть немного актерами. Разговор с Евгением Малиновским станет безусловно ярким событием в череде наших мероприятий, которые приближают нас к самому главному – переводу стихов Высоцкого на польский язык.

-------------------------

Wycieczka: „Warszawa Władimira Wysockiego", 09.04.2018, godz. 15:00, Teatr Polski

Projekt „Dzienniki studenckie o Wysockim i jego czasach" trwa. Postanowiliśmy przenieść się w plener. Należy pamiętać, że Wysocki spacerował po ulicach Warszawy, przemierzał zielone aleje parku Łazienki Królewskie. Siedząc na jednym, rozkoszował się widokiem przeciwnego brzegu Wisły, palił papierosy i śpiewał.  Wspomnienia jego przyjaciół oraz zapisy dziennikowe dowodzą, iż Wysocki miał tkliwy stosunek do Warszawy i jej mieszkańców. Opracowanie trasy wycieczkowej „do miejsc Wysockiego" stanowi wyzwanie i jest ciekawym doświadczeniem, próbą spojrzenia na miasto oczami poety, próbą odnalezienia elementów, które przykuły jego uwagę i wywołały emocje a także były inspiracją niektórych wierszy i pieśni. Zapraszamy wszystkich chętnych! W trakcie wycieczki opowiemy Wam wiele ciekawych rzeczy o miejscach związanych z postacią Wysockiego, ale także zapoznany Was z techniką tworzenia interesującej, zajmującej i odzwierciedlającej duch bohatera wycieczki. Zbiórka o 15:00 przy Teatrze Polskim.  Dlaczego ten właśnie adres jest naszym punktem wypadowym dowiecie się 9 kwietnia!