« Indietro

kolokwium interdyscyplinarnym Forum Semantyka

Zapraszamy do wzięcia udziału w partnerskim kolokwium interdyscyplinarnym Forum Semantyka, które odbędzie się dnia 27/09/2019 r. na Wydziale Lingwistyki Stosowanej, ul. Szturmowa 4, s. 306, godz. 15:00-18:00. Kolokwium zostało zorganizowane w ramach Programu Indywidualizacji Kształcenia kierowanego przez dr Annę Bajerowską. Tematem posiedzenia będą Instrumenty diagnozy naukowej: koncept i metoda w naukach humanistycznych i ścisłych. Referaty wygłoszą Grzegorz Pawłowski (Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej UW) oraz Bartłomiej Skowron (Wydział Administracji i Nauk Społecznych PW, Zakład Filozofii i Etyki w Administracji).

Do udziału zapraszamy pracowników oraz studentów.

Szczegółowych informacji udziela dr Anna Bajerowska: a.b.bajerowska@uw.edu.pl

W imieniu organizatorów w osobach: Anna Bajerowska, Małgorzata Guławska-Gawkowska, Grzegorz Pawłowski

Zapraszają

Prezydium IFS i kierownik projektu