« Indietro

Interdyscyplinarne kolokwium pt. Current Research in Multilingualism

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w interdyscyplinarnym kolokwium pt. Current Research in Multilingualism z udziałem gości zagranicznych, wybitnych naukowców specjalizujących się m. in. w zagadnieniach dwujęzyczności, wielojęzyczności, komunikacji interkulturowej, socjolingwistyki, polityki językowej, analizy dyskursu i rozwoju mowy dziecka:
    · Prof. Elizabeth Lanza, University of Oslo, Center for Multilingualism in Society across the Lifespan
    · Prof. Li Wei, University College London, UCL Centre for Applied Linguistics
    · Prof. Zhu Hua, Birkbeck College, University of London, Department of Applied Linguistics and Communication
    · Prof. Tomasso Milani,  University of Gothenburg, Department of Swedish
Spotkanie odbędzie się we wtorek, 1 października 2019 r., w godz. 13.45-15.15 w budynku WLS przy ul. Szturmowej 4 w sali 306.
Do udziału zapraszamy Studentów i Pracowników.
Dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko
Dr Piotr Romanowski
Dr Ilona Banasiak
Zakład Teorii Języków i Akwizycji Językowej, IKSI WLS UW

Dear Colleagues,
we are going to hold an interdisciplinary seminar titled: Current Research in Multilingualism. The guest speakers are renowned, world-famous scholars specializing in the issues of bilingualism, multilingualism, intercultural communication, sociolinguistics, language policy, discourse analysis and child speech development.
    · Professor Elizabeth Lanza, PhD, University of Oslo, Center for Multilingualism in Society across the Lifespan
    · Professor Li Wei, PhD, University College London, UCL Centre for Applied Linguistics
    · Professor Zhu Hua, PhD, Birkbeck College, University of London, Department of Applied Linguistics and Communication
    · Professor Tommaso Milani, PhD, University of Gothenburg, Department of Swedish
The seminar will take place on Tuesday, 1st October 2019 from 1.45 pm to 3.15 pm in room 306 at Szturmowa 4 (the Faculty of Applied Linguistics building). Everyone is invited (both Staff and Students) to attend.
Dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko
Dr Piotr Romanowski
Dr Ilona Banasiak
Department of Language Theory and Acquisition, IKSI WLS UW