« Indietro

ELIT – Empirical study of Literature Training Network – rekrutacja na międzynarodowe studia doktoranckie

 

ELIT – Empirical study of Literature Training Network – rekrutacja na międzynarodowe studia doktoranckie

 

Jeżeli jesteś zainteresowany badaniami empirycznymi tekstów literackich, jak również badaniem procesu czytania takich tekstów, opracowaniem nowych modeli neurokognitywnych, zgłębianiem innowacyjnych technologii i metod w badaniach eksperymentalnych, tworzeniem nowych paradygmatów badawczych, skutkami digitalizacji czytania dla procesów kognitywnych, jak również wieloma innymi aspektami związanymi m.in. z nauczaniem czytania w klasach wczesnoszkolnych, wpływem czytania na rozwój empatii czy samopoczucie, recepcją tekstów w przestrzeni publicznej czy zaletami tzw. shared reading – zapraszamy do projektu!

Projekt prowadzony jest w ramach programu Horyzont 2020 – Działania Marii Skłodowskiej-Curie. Zakłada on stworzenie międzynarodowych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich, łączących nauki humanistyczne z naukami społecznymi. Doktorant będzie prowadził prace badawcze głównie na dwóch uniwersytetach – pierwsze 12 miesięcy spędzi na wybranym uniwersytecie wiodącym, a następnie pojedzie na kolejne 12 miesięcy na uniwersytet partnerski. Oprócz tego będzie uczestniczył w szkoleniach organizowanych przez biorące udział w projekcie uniwersytety, jak również partnerów nieakademickich (wydawnictwa, szkoły, organizacje badawcze, stowarzyszenia, itp.).  Odbędzie również dwumiesięczny staż u partnera nieakademickiego.

Studia kończą się obroną pracy doktorskiej i uzyskaniem stopnia doktora z dwóch uniwersytetów (tzw. joint degree lub double degree).

Autorami i kierownikami projektu w ramach stworzonego konsorcjum jest 10 naukowców, głównie z uniwersytetów europejskich (m.in. z Norwegii, Holandii, Austrii, Niemczech, Szwajcarii, Polski, Słowacji, Włoch) oraz z Izraela. Każdy z uniwersytetów reprezentuje jeden naukowiec - przyszyły promotor pracy doktorskiej. Uniwersytet Warszawski w konsorcjum reprezentuje dr hab. Monika Płużyczka z Wydziału Lingwistyki Stosowanej. 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową projektu: www.elitnetwork.eu , na której można znaleźć informacje o promotorach, partnerach nieakademickich, o planowanych pracach badawczych na każdym z uniwersytetów, jak i o warunkach rekrutacji: https://www.elitnetwork.eu/call-for-applications/

Termin składania dokumentów: do 15 czerwca 2020.