PROGRAMY STUDIÓW NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH) 1. STOPNIA

Studia niestacjonarne (wieczorowe) 1.st. wygasły z dniem 30.09.2017 r.

Studenci niestacjonarnych (wieczorowych) studiów 1. stopnia (licencjackich) kształcili się w zakresie dwóch języków obcych (angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego), jednakże naukę drugiego języka obcego można rozpocząć od podstaw.

Studia niestacjonarne 1. stopnia (licencjackie), kierunek: lingwistyka stosowana, specjalności: tłumaczenia specjalistyczne, nauczanie języków obcych na wczesnych etapach edukacyjnych - program studiów (od rekrutacji 2014/15)

Studia niestacjonarne 1. stopnia (licencjackie), kierunek: lingwistyka stosowana, specjalności: tłumaczenia specjalistyczne, nauczanie języków obcych - program studiów (rekrutacja 2012/13, 2013/14)

Od roku akadmickego 2011/12 na studiach wieczorowych zostały uruchomione dwie specjalizacje językowe: w zakresie języka włoskiego lub rosyjskiego. Oferta lektoratów została wzbogacona o język włoski.

Studia niestacjonarne (wieczorowe) 1. stopnia (licencjackie), kierunek: filologia, tłumaczenie specjalistyczne - program studiów (rekrutacja 2011/12)

Studia niestacjonarne (wieczorowe) 1. stopnia (licencjackie), kierunek: filologia, tłumaczenie specjalistyczne - program studiów (rekrutacja 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11)

Studia niestacjonarne (wieczorowe) 1. stopnia (licencjackie), kierunek: filologia, tłumaczenie specjalistyczne - program studiów (rekrutacja 2005/06, 2006/07)