Studia Interkulturowe - seria powstała z myślą o upowszechnianiu prac naukowych z takich dziedzin jak: literaturoznawstwo, kulturologia/ kulturoznawstwo, historia, politologia oraz stosunki międzynarodowe, ale także lingwistyka, translatoryka i glottodydaktyka, jeśli prezentują ujęcie interkulturowe.