STRONY TYTUŁOWE PRACY DYPLOMOWEJ właściwe dla studentów IKSI pisane w języku:

  • angielskim:

• praca licencjacka na kierunku lingwistyka stosowana, tłumaczenia specjalistyczne – pobierz
• praca magisterska na kierunku lingwistyka stosowana, tłumaczenia specjalistyczne – pobierz
• praca magisterska na kierunku lingwistyka stosowana, tłumaczenia specjalistyczne oraz dydaktyka języka ogólnego i specjalistycznego – pobierz

  • niemieckim:

• praca licencjacka na kierunku lingwistyka stosowana, tłumaczenia specjalistyczne – pobierz
• praca magisterska na kierunku lingwistyka stosowana, tłumaczenia specjalistyczne – pobierz
• praca magisterska na kierunku lingwistyka stosowana, tłumaczenia specjalistyczne oraz dydaktyka języka ogólnego i specjalistycznego – pobierz

  • rosyjskim:

• praca licencjacka na kierunku lingwistyka stosowana, tłumaczenia specjalistyczne – pobierz
• praca magisterska na kierunku lingwistyka stosowana, tłumaczenia specjalistyczne – pobierz
• praca magisterska na kierunku lingwistyka stosowana, tłumaczenia specjalistyczne oraz dydaktyka języka ogólnego i specjalistycznego – pobierz

  • włoskim:

• praca licencjacka na kierunku lingwistyka stosowana, tłumaczenia specjalistyczne – pobierz
• praca magisterska na kierunku lingwistyka stosowana, tłumaczenia specjalistyczne – pobierz
• praca magisterska na kierunku lingwistyka stosowana, tłumaczenia specjalistyczne oraz dydaktyka języka ogólnego i specjalistycznego – pobierz

  • hiszpańskim:

• praca magisterska na kierunku lingwistyka stosowana, tłumaczenia specjalistyczne – pobierz