Informacja dla osób przyjętych na studia stacjonarne 2.st. w r.a. 2019/2020.

Szanowni Państwo!
Uprzejmie prosimy o zadeklarowanie do 11 września 2019 r. włącznie, czy są Państwo zainteresowani podejściem do kwalifikacji na specjalność "Tłumaczenia Ustne" w ramach kierunku Lingwistyka Stosowana.

Osoby zainteresowane udziałem w kwalifikacji prosimy o wypełnienie
formularza online:
https://ankiety.ils.uw.edu.pl/index.php/62823?lang=pl

Pozostałe osoby nie muszą go wypełniać.

 

Deklaracja wyboru specjalności dla kandydatów na kierunek lingwistyka stosowana z kombinacją języków spośród: angielski, niemiecki, rosyjski - pobierz

 

  • Lista Kandydatów przystępujących do egzaminu_23.09.2019_język_niemiecki_rosyjski_włoski+angielski - pobierz
  • Lista Kandydatów przystępujących do egzaminu_23.09.2019_język_japoński_szwedzki_hiszpański_francuski+angielski - pobierz
 
 

Informacje o rekrutacji na studia stacjonarne 2. st. na rok akademicki 2019/20

Opłaty za studia w r.a. 2019/2020:

ZARZĄDZENIE NR 51 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2019 r.w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów kształcących się na studiach niestacjonarnych lub studiach w języku obcym oraz za powtarzanie zajęć oraz zajęcia nieobjęte programem studiów (szukamy: kierunek studiów: lingwistyka stosowana, str. 74)

ZARZĄDZENIE NR 52 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców kształcących się na studiach stacjonarnych w języku polskim w roku akademickim 2019/2020 (szukamy: kierunek studiow: lingwistyka stosowana, str. 54)