PROGRAMY STUDIÓW STACJONARNYCH 2. STOPNIA

Od roku akademickiego 2019/2020 uruchomiony jest nowy program na kierunku: lingwistyka stosowana, specjalność:
1. terminologia i tłumaczenia specjalistyczne,
2. przekład i technologie tłumaczeniowe,
3. tłumaczenia ustne.
Opcjonalnie można wybrać specjalność nauczycielską.

 

 
Specjalność Terminologia i tłumaczenia specjalistyczne prowadzona jest w dwóch językach obcych:
  • angielskim, niemieckim, rosyjskim i włoskim jako języku B (pierwszym języku obcym) oraz
  • angielskim, niemieckim, rosyjskim, włoskim jako języku C (drugim języku obcym).
Zajęcia tej specjalności odbywają się w budynku przy ulicy Szturmowej 4.

Program dla specjalności: terminologia i tłumaczenia specjalistyczne realizowanej w Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej w roku akademickim 2019/20 - pobierz

Program dla specjalności: terminologia i tłumaczenia specjalistyczne realizowanej w Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej w roku akademickim 2020/21pobierz

 

Specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe prowadzona jest w dwóch językach obcych:

  • angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim jako języku B (pierwszym języku obcym) oraz
  • angielskim, francuskim, hiszpańskim, japońskim, niemieckim, rosyjskim, szwedzkim jako języku C (drugim języku obcym).
Zajęcia tej specjalności odbywają się w budynku przy ulicy Dobrej 55.

Program dla specjalności: przekład i technologie tłumaczeniowe realizowanej w Instytucie Lingwistyki Stosowanej w roku akademickim 2019/20  - pobierz

Program dla specjalności: przekład i technologie tłumaczeniowe realizowanej w Instytucie Lingwistyki Stosowanej w roku akademickim 2020/21  - pobierz

 

Specjalność Tłumaczenia ustne prowadzona jest w dwóch językach obcych:

  • angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim jako języku B (pierwszym języku obcym) oraz
  • angielskim, francuskim, hiszpańskim, japońskim, niemieckim, rosyjskim, szwedzkim jako języku C (drugim języku obcym).
Zajęcia tej specjalności odbywają się w budynku przy ulicy Dobrej 55.

Program dla specjalności: tłumaczenia ustne realizowanej w Instytucie Lingwistyki Stosowanej w roku akademickim 2019/20 - pobierz

Program dla specjalności: tłumaczenia ustne realizowanej w Instytucie Lingwistyki Stosowanej w roku akademickim 2020/21 pobierz

 
Specjalność Nauczycielska - opcjonalna:
wariant 1 - specjalność nauczycielska prowadzona w jednym języku obcym (B lub C) - pobierz
wariant 2 - specjalność nauczycielska prowadzona w dwóch językach obcych (B i C) - pobierz
wariant 3 - specjalność nauczycielska prowadzona w jednym języku obcym (B lub C) wyłącznie na studiach mgr. - pobierz
 
 
 

Od roku akademickiego 2012/13 w IKSI został urochomiony nowy kierunek studiów "lingwistyka stosowana" (rekrutacja na kierunek "filologia" została zamknięta).

Studia stacjonarne 2. stopnia (uzupełniające magisterskie), kierunek: lingwistyka stosowana (specjalność obligatoryjna: tłumaczenia specjalistyczne, od I roku możliwość dodatkowej specjalności: dydaktyka języka obcego i specjalistcznego) - program studiów (rekrutacja - od 2018/19) - zmiany w specjalizacji dydaktycznej, zostały zaznaczone na czerwono.

Studia stacjonarne 2. stopnia (uzupełniające magisterskie), kierunek: lingwistyka stosowana (specjalność obligatoryjna: tłumaczenia specjalistyczne, od I roku możliwość dodatkowej specjalności: dydaktyka języka obcego i specjalistcznego) - program studiów (zostały wprowadzone przez Radę WLS obowiązujące od r.a. 2018/19 drobne zmiany do programu studiów:

- usunięcie przedmiotu do wyboru lingwistyka matematyczna (pozostaje tylko lingwistyka korpusowa);
- warsztaty tłumaczeniowe tekstów języków B/C II rok - zmiana nazwy na warsztaty tłumaczeniowe obcojęzyczne)

 

Studia stacjonarne 2. stopnia (uzupełniające magisterskie), kierunek: lingwistyka stosowana (specjalność obligatoryjna: tłumaczenia specjalistyczne, od I roku możliwość dodatkowej specjalności: dydaktyka języka obcego i specjalistcznego) - program studiów (rekrutacja - od 2017/18)

Studia stacjonarne 2. stopnia (uzupełniające magisterskie), kierunek: lingwistyka stosowana (specjalność obligatoryjna: tłumaczenia specjalistyczne, od I roku możliwość dodatkowej specjalności: dydaktyka języka obcego i specjalistcznego) - program studiów (rekrutacja 2012/13 - 2016/17)

Od roku akadmickego 2011/12 na studiach stacjonarnch zostało uruchomionych sześć nowych specjalizacji (kombinacji językowych): włoski/angielski, włoski/niemiecki, włoski/rosyjski, angielski/włoski, niemiecki/włoski, rosyjski/włoski.

Studia stacjonarne 2. stopnia (uzupełniające magisterskie), kierunek: filologia, tłumaczenie specjalistyczne - program studiów (rekrutacja 2011/12)

Studia stacjonarne 2. stopnia (uzupełniające magisterskie), kierunek: filologia, tłumaczenie specjalistyczne - program studiów