Informacje o rekrutacji na studia stacjonarne 1. st. na rok akademicki 2019/20

​    Opłaty za studia w r.a. 2019/2020:

ZARZĄDZENIE NR 51 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2019 r.w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów kształcących się na studiach niestacjonarnych lub studiach w języku obcym oraz za powtarzanie zajęć oraz zajęcia nieobjęte programem studiów (szukamy: kierunek studiów: lingwistyka stosowana, str. 74)

ZARZĄDZENIE NR 52 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców kształcących się na studiach stacjonarnych w języku polskim w roku akademickim 2019/2020 (szukamy: kierunek studiow: lingwistyka stosowana, str. 54)