PROGRAMY STUDIÓW STACJONARNYCH 1. STOPNIA

Od roku akademickiego 2019/2020 uruchomiony jest nowy program na kierunku: lingwistyka stosowana, specjalność: 
1. terminologia i tłumaczenia specjalistyczne, 
2. przekład i technologie tłumaczeniowe.
Opcjonalnie można wybrać specjalność nauczycielską.
 

 

Specjalność Terminologia i tłumaczenia specjalistyczne prowadzona jest w dwóch językach obcych:

  • angielskim, niemieckim, rosyjskim i włoskim jako języku B (pierwszym języku obcym) oraz
  • angielskim, niemieckim, rosyjskim, włoskim jako języku C (drugim języku obcym) – niemiecki, rosyjski i włoski może być językiem studiowanym od podstaw.
Zajęcia tej specjalności odbywają się w budynku przy ulicy Szturmowej 4.

Program dla specjalności: terminologia i tłumaczenia specjalistyczne realizowanej w Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej w roku akademickim 2019/2020 - pobierz

Applied Linguistics, Specialty: Terminology and Specialised Translation - EN  

 

 

 

Program dla specjalności: terminologia i tłumaczenia specjalistyczne realizowanej w Instytucie

 

Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej w roku akademickim 2020/2021pobierz

 

 

 

 

Specjalność Przekład i technologie tłumaczeniowe prowadzona jest w dwóch językach obcych:

  • angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim jako języku B (pierwszym języku obcym) oraz
  • angielskim, francuskim, hiszpańskim, japońskim, niemieckim, rosyjskim, szwedzkim, PJM (Polskim Języku Migowym) jako języku C (drugim języku obcym), przy czym japoński, szwedzki oraz PJM są językami studiowanymi od podstaw.
Zajęcia tej specjalności odbywają się w budynku przy ulicy Dobrej 55.
Program dla specjalności: przekład i technologie tłumaczeniowe realizowanej w Instytucie Lingwistyki Stosowanej w roku akademickim 2019/2020 - pobierz

 

Program dla specjalności: przekład i technologie tłumaczeniowe realizowanej w Instytucie Lingwistyki Stosowanej w roku akademickim 2020/2021pobierz

 
Specjalność Nauczycielska - opcjonalna:
wariant 1 - specjalność nauczycielska prowadzona w jednym języku obcym (B lub C) - pobierz
wariant 2 - specjalność nauczycielska prowadzona w dwóch językach obcych (B i C) - pobierz
 
 
 

Od roku akademickiego 2012/13 w IKSI został urochomiony nowy kierunek studiów "lingwistyka stosowana" (rekrutacja na kierunek "filologia" została zamknięta).

Studia stacjonarne 1. stopnia (licencjackie), kierunek: lingwistyka stosowana, specjalności (wybierane po I roku studiów): tłumaczenia specjalistyczne, nauczanie języków obcych na wczesnych etapach edukacyjnych, komunikacja międzykulturowa - program studiów (zostały wprowadzone przez Radę WLS obowiązujące od r.a. 2018/19 drobne zmiany do programu studiów:

- łacina II rok, 60h, 3 ects - zamieniona na łacina 30h, 1 ects oraz klasyczne podstawy języków specjalistycznych 30h, 2 ects
- warsztaty tłumaczeniowe tekstów języków B/C III rok - zmiana nazwy na warsztaty tłumaczeniowe obcojęzyczne)
 
Studia stacjonarne 1. stopnia (licencjackie), kierunek: lingwistyka stosowana, specjalności (wybierane po I roku studiów): tłumaczenia specjalistyczne, nauczanie języków obcych na wczesnych etapach edukacyjnych, komunikacja międzykulturowa - program studiów (od rekrutacji 2017/18)
 

Studia stacjonarne 1. stopnia (licencjackie), kierunek: lingwistyka stosowana, specjalności (wybierane po I roku studiów): tłumaczenia specjalistyczne, nauczanie języków obcych na wczesnych etapach edukacyjnych, komunikacja międzykulturowa - program studiów (rekrutacja 2014/15 - 2016/17)

Studia stacjonarne 1. stopnia (licencjackie), kierunek: lingwistyka stosowana, specjalności (wybierane po I roku studiów): tłumaczenia specjalistyczne, nauczanie języków obcych, komunikacja międzykulturowa - program studiów (rekrutacja 2012/13 i 2013/14)

Od roku akadmickego 2011/12 na studiach stacjonarnch zostało uruchomionych sześć nowych specjalizacji (kombinacji językowych): włoski/angielski, włoski/niemiecki, włoski/rosyjski, angielski/włoski, niemiecki/włoski, rosyjski/włoski.

Studia stacjonarne 1. stopnia (licencjackie), kierunek: filologia, tłumaczenie specjalistyczne -program studiów (rekrutacja 2011/12)

Studia stacjonarne 1. stopnia (licencjackie), kierunek: filologia, tłumaczenie specjalistyczne - program studiów (rekrutacje 2007/8 - 2010/11)