OGUN - Europa wczoraj, dziś i jutro - zaliczenie

Szanowni Państwo, drodzy studenci W związku z niemożnością, z przyczyn ode mnie niezależnych, zorganizowania w tradycyjnej formule serii wykładów składających się na kurs  Europa...

komunikat dotyczący letniej sesji egzaminacyjnej 2019-20

Drodzy Studenci!   Decyzją Pani Kierownik jednostki dydaktycznej WLS letnia sesja egzaminacyjna na kierunku studiów  lingwistyka stosowana  odbędzie się w bloku I (tj....

zimowa sesja 2019-20 - terminy zaliczeń i poprawek

Zimowa sesja 2019-20 - terminy zaliczeń i poprawek ​III rok - PNJA - dr Michał Wilczewski - 4.02.2020 (wtorek) g. 10.15-11.00, sala 105 - zaliczenie pisemne III rok - Wykład z...

Zmiana terminu poprawkowego z Wstępu do terminologii

Zmiana terminu poprawkowego z Wstępu do terminologii u dr W. Szemińskiej - 04.03.2020 (środa), godz. 17.10, sala 8

Harmonogram zimowej sesji egzaminacyjnej 2019/20 dla całego kierunku lingwistyka stosowana

Harmonogram sesji zimowej 2019/2020 - pobierz  (publikacja 23.12.2019) zmiana godziny i sali egzaminu z "Historii j.niemieckiego z elementami gramatyki historycznej" (prof. UW...

Zmiana godziny /sali egzaminu z HJN (prof. S.Bonacchi)

Zmiana godziny i sali egzaminu z "Historii j.niemieckiego z elementami gramatyki historycznej" (prof. UW S.Bonacchi) - 28.01.2020  godz. 10.15, sala 306

Egzaminy poprawkowe: HJW i Wprowadzenie do leksykografii

Egzaminy poprawkowe z "historii j.włoskiego z lelmentami gramatyki historycznej" i "wprowadzenia do leksykografii" u prof. E.Jamrozik odbędą się 31.08.2017 o godz. 11.00 w sali 108 .

Zaliczenie poprawkowe HIKSA (część brytyjska) i HIKSW

Zaliczenie poprawkowe przedmiotów HIKSA (część brytyjska) i HIKSW odbędzie się 1 września (piątek) o godz. 16:00. Spotykamy się pod salą nr 8. Forma zaliczenia - taka sama jak w normalnej sesji...

historia literatury ANG - zaliczenie poprawkowe

Termin zaliczenia poprwkowego z "historii literatury ang." u dr hab.K.Fordońskiego - 08.09.2017 godz. 12.00 sala 4

Historia j.włoskiego z el.kist.gram. - zmiana terminu egzaminu poprawkowego

Zmiana terminu egzaminu poprawkowego z "historii j.włoskiego z elem. gramatyki historycznej" u prof. E.Jamrozik z 5.09.2017 na 31.08.2017 godz. 11.00

Egzamin poprawkowy - wprowadzenie do leksykografii

Ostatni termin egzaminu poprawkowego z przedmiotu "Wprowadzenie do leksykografii" u prof. E.Jamrozik - 31.08.2017 g. 11.00 . Termin ten dotyczy studentów, którzy przebywali/przebywają na...

Termin zaliczenia: tłumaczenia BC (niemiecki-włoski) - prof. UW dr hab. S. Bonacchi

Zaliczenie z Tłumaczeń BC (niemiecki-włoski, prof. UW dr hab. S. Bonacchi) odbędzie się 6.06.2017 o godz. 10.15-11.45 w sali 104.

Harmonogram egzaminów pisemnych z PNJA w zasadniczej sesji letniej 2016/17

Harmonogram egzaminów pisemnych z PNJA w czasie sesji w czerwcu 2017r: I rok – 14 czerwca 2017 (środa): 11.30 -12.15 GRAMMAR; 12.30-14.00 WRITING; 14.15-15.00 VOCABULARY; 15.15-16.00...

Poprawka u dr T.Łysaka

Termin egzaminu poprawkowego z Gramatyki opisowej j.polskiego - dr T.Łysak - 07.03.2017 godz. 17.10, sala 210.

Poprawka u prof. dr hab. E. Żebrowskiej

Poprawka u prof. dr hab. E. Żebrowskiej odbędzie się 7 marca 2017r (wtorek) w godzinach 12.00-13.30 sala 207. Poprawa jest z następujących zajęć: 1) Metodologia badań...

Egzminy poprawkowe u prof.E.Jamrozik

Terminy egzaminów poprawkowych: - Wprowadzenie do leksykografii - 09.03.2017 godz. 12.00-13.30, sala 106A - Historia j.włoskiego z el/gram.hist. - 09.03.2017 godz. 12.00-13.30, sala 106A

egzamin poprawkowy - historia j.angielskiego z el.gram.hist. III rok

Egzamin poprawkowy z "historii j.angielskiego z elementami gramatyki historycznej", rok III, dr A.Borowska - 07.03.2017 godz. 13.00.

Zaliczenie poprawkowe - gramatyka kontrastywna j.angielskiego, rok II st.1

Termin zaliczenia poprawkowego Gramatyki kontrastywnej j.angielskiego (dr M.Bałaga-Rubaj) - 06.03.2017 godz. 17.00, sala 4

Harmonogram zimowej sesji egzaminacyjnej 2016/17 i poprawkowej - studia stacjonarne

Harmonogram zimowej sesji egzaminacyjnej  2016/2017 i poprawkowej- pobierz   (aktualizacj 13.01.2017) Termin egzaminu z PODSTAW DYDAKTYKI (dr hab. M.Olpińska-Szkiełko) -...

Studia zaoczne

Drugi termin (pierwszy dla osób usprawiedliwionych) egzaminów z translatoryki (I rok) i prakseologii tłumaczenia (II rok) - 12 lutego 2017, godz. 10.oo - 14.oo, pok. 538. Egzaminy poprawkowe - 19...

Dr Marta Kaliska informuje

Zaliczenie zajęć PNJW Moduł 'Italiano in azienda' dla III roku odbędzie się w środę 1 lutego w godz. 12-13:30 w sali 121. Egzamin z wykładu do seminarium z językoznawstwa włoskiego odbędzie się...

Termin zaliczenia z Gramatyki opisowej języka niemieckiego (Prof. UW dr hab. S. Bonacchi)

Zaliczenie z Gramatyki opisowej języka niemieckiego (Prof. UW dr hab. S. Bonacchi) odbędzie się w najbliższy wtorek 24 stycznia 2017 r. o godz. 14.00-15.30 w sali 4.

Szkolenie BHP

Szkolenie BHP odbywa się internetowo na platformie Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji (COME). Test będzie dostępny w terminach: I termin 2 listopada 2016 - 10 lutego 2016 II termin...

Terminy egzaminów komisyjnych z PNJA:

Terminy egzaminów komisyjnych z PNJA: piątek   30.09.2016, s.506 gramatyka: 9.00-9.15; leksyka 10.00-10.45; ustne: 11.15

Harmonogram sesji letniej 2016 - studia dzienne

Harmonogram do pobrania UWAGA! Zmiana daty egzaminu poprawkowego z historii języka angielskiego - 3 rok, z 8.09 na 1.09 godz. 11.30!  Egzaminy poprawkowe u  prof. UW dr...

Egzamin poprawkowy z Gramatyki opisowej

Egzamin poprawkowy z Gramatyki opisowej dla 2 roku I st. odbędzie się 29 sierpnia o 9:30, w sali 109.

Egzamin poprawkowy - historia literatury ang. II rok

Egzamin poprawkowy z Historii literatury angielskiego II rok u dr hab. Krzysztofa Fordońskiego odbędzie się 9 września o godzinie 12:00.

Wstępny harmonogram egzaminów z PNJA w czasie sesji letniej 2016

I rok: 13 czerwca 2016 ( poniedziałek )   11.30 -12.15 GRAMMAR; 12.30-14.00 WRITING; 14.15-15.00 VOCABULARY; 15.15-16.00 BUSINESS ENGLISH (tylko dla grup z pierwszym angielskim) ...

Egzamin poprawkowy z Historii literatury angielskiej

Poprawa zaliczenia z Historii literatury angielskiej u dr hab. Krzysztofa Fordońskiego dla II roku odbędzie się 5 kwietnia o godzinie 15.30 w sali 216.

Harmonogram zimowej sesji egzaminacyjnej 2015/2016 - studia stacjonarne (aktualizacja: 15.03.2016)

Harmonogram zimowej sesji egzaminacyjnej 2015/2016 (studia stacjonarne 1. i 2. stopnia): - studia stacjonarne 1. stopnia - pobierz HARMONOGRAM (aktualizacja: 18.12.2015) - studia...

Terminy sesji egzaminacyjnych 2014/2015

sesja zimowa 2014/15: 28.01.2015 - 10.02.2015 w tym egzaminy z języków obcych (oferowanych przez SzJO): 28.01.2015 sesja poprawkowa semestru zimowego 2014/15: 04.03.2015 - 10.03.2015 w...

Harmonogram letniej sesji egzaminacyjnej 2014/2015

Harmonogram letniej sesji egzaminacyjnej 2014/2015 (studia stacjonarne 1. i 2. stopnia oraz studia niestacjonarne 1. stopnia): - studia stacjonarne 1. i 2. stopnia - pobierz...

Egzamin poprawkowy z Metodologii badań językoznawczych

Termin egzaminu poprawkowego z Metodologii badań językoznaczych: 7 września 2015, godz. 10.00. W zastępstwie Pani prof. UW dr hab. E. Jamrozik egzamin przeprowadzi Pan mgr M. Durkiewicz.

Egzamin poprawkowy z HIJEN (prof. UW dr hab. S. Bonacchi) - studia stacjonarne

Egzamin poprawkowy z historii języka niemieckiego odbędzie się w dniu 29.06.2015 r. od 10.00 do 11.30 w pokoju 537. Zapisy emailowe ( s.bonacchi@uw.edu.pl ).

Studia zaoczne - poprawkowa sesja zimowa

Sesja poprawkowa dla studiów zaocznych odbywać się będzie podczas drugiego zjazdu w semestrze letnim (tj. 28.02. - 01.03.). Egzamin poprawkowy z przedmiotu "Nowe Kierunki Badań Lingwistycznych"...