Praktyki tłumaczeniowe - obowiązkowe dla studentów III roku studiów 1. stopnia stacjonarnych 
Pełnomocnik Dyrektora IKSI ds. praktyk tłumaczeniowych - dr hab. Anna Borowska (
a.borowska@uw.edu.pl, pokój 524)

Praktyki dydaktyczne - obowiązkowe dla studentów I i II roku studiów stacjonarnych 2. stopnia realizujących dodatkową specjalność dydaktyczną
Pełnomocnik Dyrektora IKSI ds. praktyk dydaktycznych - dr Alicja Sztuk (alicja.sztuk@uw.edu.pl, pokój 510)

 

Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UW - praktyki, staże, wolontariat.

Ogłoszenie!! (maj 2020)
 
ROK 3L i 1M:
 
proszę o przesyłanie skanów oryginalnych dokumentów z praktyk tłumaczeniowych na adres a.borowska@uw.edu.pl z tytułem: praktyki zaświadczenie. 
Zaliczenia będą wpisywane od czerwca 2020 do września 2020.

 

Dr hab. Anna Borowska