PROFESOROWIE emerytowani:

Prof. dr hab. dr h.c. mult. Franciszek Grucza
Prof. dr hab. Barbara Z. Kielar

Prof. zw. dr hab. Tomasz Czarnecki
Prof. zw. dr hab. Ewa Wolnicz-Pawłowska

 

PROFESOROWIE AFILIOWANI:

Prof. dr hab. Christian Efing
 

Pracownicy naukowi i dydaktyczni:

prof. zw. dr hab. Sambor Grucza
prof. zw. dr hab. Ludmiła Łucewicz
prof. dr hab. Olena Petrashchuk
prof. dr hab. Anna Tylusińska-Kowalska
prof. dr hab. Ewa Żebrowska 
prof. ucz. dr hab. Silvia Bonacchi                 
prof. ucz. dr hab. Adam Elbanowski
prof. ucz. dr hab. Elżbieta Jamrozik
prof. ucz. dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko
dr hab. Justyna Alnajjar
dr hab. Agnieszka Andrychowicz-Trojanowska
dr hab. Anna Borowska
dr hab. Krzysztof Fordoński
dr hab. Marta Kaliska
dr hab. Magdalena Latkowska
dr hab. Tomasz Łysak
dr hab. Boris Schwencke
dr hab. Joanna Osiejewicz
dr hab. Grzegorz Pawłowski
dr hab. Monika Płużyczka
dr hab. Dario Prola
dr hab. Paweł Szerszeń
dr hab. Bernadetta Wójtowicz-Huber
dr Anna Bajerowska
dr Monika Bałaga-Rubaj
dr Ilona Banasiak
dr Małgorzata Berezowska
dr Agnieszka Błaszczak
dr Anna Bonek
dr Maria Castelas
dr Giulia Cilloni-Gaździńska
dr Agnieszka Dickel
dr Maciej Durkiewicz
dr Mariusz Górnicz
dr Iwona Jacewicz
dr Wanda Józwikowska 
dr Łukasz Karpiński
dr Monika Konert-Panek
dr Małgorzata Kornacka
dr Dorota Kozakiewicz-Kłosowska
dr Dominika Lipszyc
dr Marcin Łączek
dr Marta Małachowicz
dr Mieczysław Nasiadka
dr Matteo Piccin
dr Janina Pietraszkiewicz
dr Joanna Piotrowska
dr Elżbieta Plewa
dr Piotr Podemski
dr Piotr Romanowski
dr Karolina Rosales Miranda
dr Patrycja Spytek
dr Weronika Szemińska
dr Alicja Sztuk
dr Małgorzata Trzeciak-Cygan
dr Reinhold Utri
dr Ewelina Walendziak-Genco
dr Orhan Wasilewski
dr Michał Wilczewski
dr Ewa Zwierzchoń-Grabowska
dr Magda Żelazowska-Sobczyk
mgr Urszula Burda
mgr Anna Chałabiś-Nogalska
mgr Alasdair Cullen
mgr Wojciech Drajerczak
mgr Sebastian Dudek
mgr Agata Kłodecka
mgr Kamilla Kosewska
mgr Dominik Kudła
mgr Aleksandra Leoncewicz
mgr Edyta Maciejak
mgr Jadwiga Marczyk
mgr Mariusz Mela
mgr Marcin Możdżonek
mgr Joanna Otocka
dr Karolina Wolff
dr Anna Zagórska