INFORMACJE DLA STUDENTÓW SKŁADAJĄCYCH EGZAMIN DYPLOMOWY

Do egzaminu dyplomowego można przystąpić po uzyskaniu absolutorium i złożeniu wymaganych dokumentów i pracy dyplomowej.
Praca dyplomowa zostanie przyjęta w dziekanacie ds. studenckich pod warunkiem wprowadzenie jej do systemu APD i zatwierdzenia jej w APD przez promotora (czwarty stopień).

Podanie o wznowienie studiów na ostatni etap studiów licencjackich/magisterskich w celu napisania i obrony pracy dyplomowej - pobierz.
Wymogi formalne prac dyplomowych: pobierz

Terminy obron w roku akademickim 2018/2019:

Czerwiec - 27 (licencjaty);

Lipiec - 2; 4; 9; 10; 11; 15 (licencjaty i magisterki);

Wrzesień - 10 (lic/mgr); 16 (lic); 26 (lic/mgr);

Najpóźniej na miesiąc przed planowanym terminem obrony pracy dyplomowej należy złożyć w sekretariacie:

1. Jeden egzemplarz pracy dyplomowej wydrukowany dwustronnie w miękkiej oprawie (ewentualnie na życzenie promotora dodatkowy egzemplarz)
2. wniosek o powołanie Komisji Egzaminacyjnej - (pobranie wniosku możliwe jest z indywidualnego konta studenta APD-ikona z wnioskiem znajduje się przy nazwisku autora pracy)

3.* 1 zdjęcie dyplomowe w przypadku uzyskania dyplomu z wyróżnieniem (wymiary: 4,5 cm x 6,5 cm) 

W dniu obrony studenci studiów 2 stopnia muszą złożyć legitymację studencką (w sytuacji zgubienia/kradzieży ELS należy dostarczyć zaświadczenie z policji o utracie dokumentu)

Ważne: zadbaj czy masz wszystkie podpięcia, zaliczenia i oceny wpisane w USOSie.

W dniu złożenia pracy uruchamiana jest obiegówka elektroniczna. Przed obroną prosimy o monitorowanie statusu wypełnienia e-obiegówki w USOSwebie i udzielenia odpowiedzi na pytania kierowane do studenta.

 

Zasady dyplomowania na kierunku lingwistyka stosowana, Rada dydaktyczna dla kierunku LS z dn. 22.04.2020 r.:

Studia I stopnia - pobierz

Studia II stopnia - pobierz