Pełnomocnik ds. USOS
mgr inż Katarzyna Buczek – pok. 406, usos.iksi@uw.edu.pl

Pełnomocnik ds. Rekrutacji
dr Monika Bałaga-Rubaj – pok. 523, rekrutacja.iksi@uw.edu.pl

Pełnomocnik ds. Sylabusów
dr hab. Marta Kaliska – pok. 529, m.kaliska@uw.edu.pl

Pełnomocnik ds. ECTS i Procesu Bolońskiego
dr Piotr Podemski – pok. 528, bolonia.iksi@uw.edu.pl

Pełnomocnik ds. Praktyk Tłumaczeniowych
dr hab. Anna Borowska – pok. 534, praktyki-t.iksi@uw.edu.pl

Pełnomocnik ds. Praktyk Dydaktycznych
dr Alicja Sztuk - pok. 510, praktyki-d.iksi@uw.edu.pl

Pełnomocnik ds. Współpracy z Zagranicą
dr hab. Monika Płużyczka – pok. 530, zagranica.iksi@uw.edu.pl

Pełnomocnik ds. Planu Zajęć
dr Mariusz Górnicz – pok. 513, mgornicz@uw.edu.pl

Pełnomocnik ds. Promocji
dr Marcin Łączek - pok. 526, promocja.iksi@uw.edu.pl

Pełnomocnik ds. Monitorowania Losów Absolwentów
mgr Joanna Otocka - pok. 524, absolwenci.iksi@uw.edu.pl

Pełnomocnik ds. Informatycznych
dr Maciej Durkiewicz - pok. 518, m. durkiewicz@uw.edu.pl

Pełnomocnik ds. Programu GIP

dr hab. Paweł Szerszeń, pok. 529, pszerszen@uw.edu.pl

Koordynator ds. Mobilności
dr Piotr Podemski – pok. 528, erasmus.iksi@uw.edu.pl

Koordynator Programu MOST
Koordynator Wymiany Studenckiej z Krajami WNP

dr Małgorzata Kornacka – pok. 538, most.iksi@uw.edu.pl