OPŁATY ZA STUDIA

Wysokość opłat za usługi edukacyjne wnoszonych przez studentów Uniwersytetu Warszawskiego dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim:

oraz

   ZARZĄDZENIE NR 52 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie  wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców kształcących się na studiach stacjonarnych w języku polskim w roku akademickim 2019/2020 (szukamy: kierunek studiow: lingwistyka stosowana, str. 54)

oraz 

    ZARZĄDZENIE NR 33 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2017/2018 (Monitor UW z 2017 r. poz. 98) patrz: strona 49, 122 (dotyczy studentów IKSI)

    zmiany: ZARZĄDZENIE NR 46 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 16 Rektora Uniwersytetu Warszawsiego z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2014/2015, patrz: strona 3-4 (dot. studiów wieczorowych)

Wytyczne dotyczące obniżenia opłat za studia - obowiązujące od 1 marca 2013 r.;

Wniosek o obniżenie opłat - pobierz wzór

 

Opłaty za studia - czytaj więcej