Odpis dyplomu/suplementu w tłumaczeniu na język angielski

Student/absolwent (zgodnie z Rozp. MNiSW z 16.09.2016r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów DZ.U. z 2016 r., poz. 1554) może złożyć wniosek o dodatkowy odpis dyplomu/suplementu w tłumaczeniu na język angielski.

Opłata za wydanie odpisu dyplomu/suplementu w tłumaczeniu na język angielski wynosi 40 zł.

Szanowny Studencie, jeśli jesteś zainteresowany odpisem dyplomu w języku angielskim, uprzejmie prosimy o składanie wniosku wraz z pracą dyplomową.