Odbiór dyplomu

Dyplom ukończenia studiów wydawany jest absolwentowi lub na jego wniosek  upoważnionej osobie do rąk własnych. Upoważnienie, o którym mowa powinno zawierać potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważnionej, dokonane przez uczelnię lub notariusza.
Informacje dotyczące gotowości do odbioru dyplomów ukończenia studiów dostępne są na kontach studenckich USOSweb.