Początki Instytutu sięgają roku 2000, kiedy utworzono Katedrę Języków Specjalistycznych. Był to pierwszy ośrodek akademicki w Polsce, który systematycznie badał komunikację specjalistyczną. W 2010 roku nastąpiło połączenie Katedry Języków Specjalistycznych oraz Katedry Teorii Języków i Akwizycji Językowej, co zaowocowało powstaniem Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej. W grudniu 2013 r. nastąpiła zmiana nazwy na Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej.
Pracownicy akademiccy prowadzą badania w 5 zakładach, 4 laboratoriach i 6 pracowniach badawczych. Wyniki naszych badań upubliczniane są za pośrednictwem własnych inicjatyw wydawniczych Instytutu, jak również za pośrednictwem wydawnictw zewnętrznych.
Studenci mogą u nas studiować lingwistykę stosowaną w trybie stacjonarnym. Specjalność główna „terminologia i tłumaczenia specjalistyczne" oraz opcjonalna specjalność nauczycielska prowadzone są w 4 językach: angielskim, niemieckim, włoskim oraz rosyjskim. Naukę języka niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego można rozpocząć na studiach licencjackich od podstaw.
Instytut stwarza także doskonałe warunki dla rozwoju początkujących młodych naukowców, którzy wnoszą cenny wkład w potencjał badawczy Wydziału.


 

 
1 października 2018 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami:
UW a nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Wydarzenie na Facebooku:  https://www.facebook.com/events/1627043810729742/?event_time_id=1627043820729741&active_tab=about  
Więcej informacji: https://www.uw.edu.pl/rejestracja-na-spotkania-dot-nowej-ustawy/

 

W dniu 15 października 2018 r. rozpoczęła się II edycja Ogólnouniwersyteckiego Badania Nauczycieli Akademickich i Lektorów, realizowana przez Pracownię Ewaluacji Jakości Kształcenia.

Gorąco zapraszamy do uczestnictwa w badaniu. Badanie dostępne jest pod linkiem - tutaj, po zalogowaniu w USOSweb.
Więcej informacji o badaniu na stronie PEJK.