NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 

Pytania odnośnie wstępnej kwalifikacji

Pytanie: Jestem studentką/em pierwszego roku IKSI. Czy mogę wziąć udział w rekrutacji?

Odpowiedź: Nie. Żeby móc wziąć udział w rekrutacji należy podać średnią z całego roku studiów, a to oznacza, że student powinien posiadać średnią w minimum jednego roku studiów.

 

Pytanie: Jestem studentką/em pierwszego roku IKSI, ale jednocześnie studiuję drugi kierunek, na którym zaliczyłam/em już pierwszy rok studiów. Czy mogę wziąć udział w rekrutacji?

Odpowiedź: Tak, jednakże taki student będzie traktowany na zasadach studentów obcych (vide Szczegółowe zasady rekrutacji).

 

Pytanie: Jestem na I r. st. II st. Jaką mam podać średnią? Z jednego roku czy z całych studiów?

Odpowiedź: Student podaje średnią z całego toku studiów. Dla studentów I r. st. II st. wystarczającym zaświadczeniem jest średnia z toku studiów podana w suplemencie do dyplomu.

 

Pytanie: Czy mogę złożyć dokumenty po wyznaczonym terminie

Odpowiedź: Nie. Dokumenty złożone po wyznaczonym terminie, niezależnie od etapu postępowania kwalifikacyjnego, będą uznawane za nieważne.

 

Pytanie: Jeśli w wyznaczonym terminie nie zdążę złożyć dokumentów, czy może to zrobić za mnie ktoś inny?

Odpowiedź: Tak. Nie są wymagane żadne upoważnienia. Proszę pamiętać, by wszystkie dokumenty były przez Państwa podpisane.

 

Pytania dotyczące mobilności

 Pytanie: Ile punktów powinnam/powinienem uzyskać w trakcie stypendium?

Odpowiedź: Student powinien wyrobić 30 ECTS w trakcie semestru (zgodnie z umową międzyinstytucjonalną w ramach programu LLP Erasmus+). W przypadku, gdy nie jest możliwe uzyskanie takiej liczby punktów (tzn. student może uzyskać ich mniej lub więcej), student powinien uzyskać od koordynatora pisemną zgodę. Jednak w ciągu roku akademickiego trzeba uzyskać 60 ECTS (łacznie)

 

Pytanie: Co mogę wpisać do LA?

Odpowiedź: Dowolne przedmioty z wyłączeniem seminariów dyplomowych, pisania pracy dyplomowej, praktyk pedagogicznych i/lub tłumaczeniowych.

 

Pytanie: Jakim przedmiotem mogę zaliczyć wykłady ogólnouniwersyteckie?

Odpowiedź: Dowolnym. Jeśli zostały Państwu wolne punkty ECTS, mogą Państwo pod nie podpiąć wykłady ogólnouniwersyteckie.

 

Pytanie: Czy liczba przedmiotów musi się zgadzać?

Odpowiedź: Nie. Najważniejsze jest to, by wszystkie przedmioty miały pokrycie w punktach ECTS.Przykładowo, niektóre przedmioty włoskie mają wagę 6, czy 9, czy 12 ECTS. Oznacza to, że takim przedmiotem mogą Państwo zaliczyć kilka przedmiotów IKSI.

 

Pytanie: Czy powinnam/powinienem kontaktować się ze wszystkimi wykładowcami celem uzgodnienia odpowiedników w ramach stypendium Erasmus+?

Odpowiedź: Nie. Uzgadnianiem programu zajęć w ramach stypendium Erasmus+ zajmuj się koordynator ds. mobilności. Państwo są zobowiązani do skontaktowania się jeszcze w trakcie stypendium z wykładowcami, których przedmioty stanowią różnicę programową celem uzgodnienia sposobu i trybu ich zaliczenia.

 

Pytanie: Przedłużyłam/em stypendium na drugi semestr. W pierwszym uzyskałam/em więcej punktów. Czy w drugim semestrze muszę uzyskać 30 ECTS?

Odpowiedź: Nie. Ważne jest, by w roku akademickim uzyskali Państwo 60 ECTS. To samo dotyczy poszczególnych przedmiotów - jeśli, przykładowo, uzyskali Państwo w semestrze zimowym 3 ECTS a przedmiot wynikający z programu IKSI waży 4 ECTS to w kolejnym semestrze potrzebują Państwo znaleźć odpowiednik za 1 ECTS.

 

Pytanie: Za przedmiot na uczelni goszczącej mogę uzyskać 6 ECTS. Przedmiot, który chciałabym/chciałbym nim zaliczyć waży 4 ECTS (przedmiot roczny). Czy muszę szukać odpowiednika w kolejnym semestrze?

Odpowiedź: Nie.

 

Pytanie: Mój promotor nie odpowiada. Co mam zrobić?

Odpowiedź: Próbować dalej się z nim/nią kontaktować. W skrajnych przypadkach można próbować kontaktować się poprzez opiekuna roku i/lub sekretariat.

 

Pytanie: Czy przedmiot X (polski) mogę zaliczyć przedmiotem Y (uczelni goszczącej)?

Odpowiedź: To zależy od wielu czynników. Proszę każdorazowo przesyłać odpowiednią tabelę (TPM lub TTM).

 

Pytanie: Czy przedmioty X i Y należy podpinać już teraz, czy można to zrobić po powrocie?

Odpowiedź: Przedmioty realizowane u nas w IKSI należy podpiąć w terminie podpięć obowiązującym na UW, zaś nasze przedmioty realizowane/zaliczane przedmiotami w obcej uczelni – nie należy podpinać pod nasz program.

 

Pytanie: Uczelnia domaga się potwierdzenia znajomości języka obcego na danym poziomie. Co mam robić?

Odpowiedź: W pierwszej kolejności student powinien otrzymać z BWZ link do testu językowego, który potwierdzi znajomość języka na danym poziomie. Można również zwrócić się do koordynatora z prośbą o wystawienie odpowiedniego certyfikatu. Nie zwalnia to jednakże z podejścia do testu językowego BWZ UW.

 

Pytanie: Czy koordynator ds. mobilności zajmuje się również praktykami zagranicznymi?

Odpowiedź: Nie. Koordynator ds. mobilności zajmuje się tylko sprawami związanymi ze stypendium Erasmus+.

 

Pytanie: Czy sekretariat lub koordynator mogą wystawić zaświadczenie, że zaliczyłem/am pierwszy semestr (jeśli zostaję na cały rok akademicki)?

Odpowiedź: Tak, ale pod warunkiem, że student pomyślnie rozliczy się z Instytutem (procedura po powrocie) po pierwszym semestrze stypendium. W każdym innym przypadku sekretariat może wystawić jedynie zaświadczenie o byciu studentem.

 

Pytania po okresie mobilności

Pytanie: Wróciłem/am ze stypendium Erasmus+. Co mam teraz zrobić?

Odpowiedź: Dopełnić obowiązków i procedur wymaganych przez BWZ. Celem rozliczenia się z wyjazdu z Instytutem należy zapoznać się z zasadami opisanymi w części "Po okresie mobilności".

 

Pytanie: Nie udało mi się zaliczyć przedmiotu. Co stanie się teraz?

Odpowiedź: Takie przypadki traktowane są jednostkowo. Proszę skontaktować się jak najszybciej z koordynatorem ds. mobilności. Przedmiot, którego Państwo nie zaliczyli miał zaliczać przedmiot/y polskie, a to oznacza, że te przedmioty stanowić będą różnicę programową. Kolejna rzecz, BWZ z całą pewnością zwróci się do Państwa z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Ponadto, może zajść konieczność zwrotu części lub całości stypendium w zależności od tego, ile punktów ECTS uda się Państwu przywieźć z powrotem.