SEKCJA NIEMIECKA

Kierownik
Prof. ucz. dr hab. Silvia Bonacchi – pok. 525, s.bonacchi@uw.edu.pl


Koordynatorzy - studia stacjonarne

Koordynator obsady zajęć
Prof. ucz. dr hab. Silvia Bonacchi – pok. 525, s.bonacchi@uw.edu.pl

Koordynator zajęć lingwistycznych i kulturowo-literackich
Prof. ucz. dr hab. Silvia Bonacchi – pok. 525, s.bonacchi@uw.edu.pl

Koordynator dydaktyki języka niemieckiego
dr Ewa Zwierzchoń-Grabowska - pok. 511, e.zwierzchon@uw.edu.pl (od 16.02.2019)


Koordynator dydaktyki translacji
dr hab. Boris Schwencke – pok. 537, b.schwencke@uw.edu.pl

 

Koordynatorzy - studia zaoczne

Koordynator
Prof. ucz. dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko - pok. 310, zaoczne.iksi@uw.edu.pl

SEKCJA ANGIELSKA

Kierownik
dr hab. Anna Borowska – pok. 534, a.borowska@uw.edu.pl

Koordynatorzy - studia stacjonarne

Koordynatorzy obsady zajęć  
mgr Sebastian Dudek – pok. 513, s.dudek@uw.edu.pl
mgr Wojciech Drajerczak - pok. 523, w.drajerczak@uw.edu.pl
 
Koordynator zajęć lingwistycznych
dr Piotr Romanowski - pok. 510, p.romanowski@uw.edu.pl


Koordynator dydaktyki języka angielskiego
dr Monika Konert-Panek – pok. 523, m.konert@uw.edu.pl
mgr Edyta Maciejak – pok. 510, edyta.maciejak@uw.edu.pl
dr Michał Wilczewski (dot. III r.) pok. 512, m.wilczewski@uw.edu.pl


Koordynator dydaktyki translacji pisemnej - studia I stopnia

dr Monika Bałaga-Rubaj – pok. 523, mbalaga@uw.edu.pl 

Koordynator dydaktyki translacji pisemnej - studia II stopnia

mgr Kamilla Kosewska - pok. 514, kkosewska@uw.edu.pl

Koordynator dydaktyki translacji ustnej
dr Mieczysław Nasiadka – pok. 513, m.nasiadka@uw.edu.pl

Koordynator zajęć kulturowo-literackich
dr hab. Krzysztof Fordoński – pok. 535, k.fordonski@uw.edu.pl

Koordynator zajęć dot. specjalności nauczycielskiej - studia I i II stopnia

dr Ilona Banasiak - pok. 512, ie.banasiak@uw.edu.pl

 

Koordynatorzy - studia zaoczne

Koordynator dydaktyki translacji pisemnej
mgr Wojciech Drajerczak - pok. 523, w.drajerczak@uw.edu.pl

Koordynator zajęć lingwistycznych
mgr Wojciech Drajerczak - pok. 523, w.drajerczak@uw.edu.pl

Koordynator zajęć kulturowo-literackich
mgr Wojciech Drajerczak - pok. 523, w.drajerczak@uw.edu.pl

 

SEKCJA ROSYJSKA

Kierownik
dr hab. Agnieszka Andrychowicz-Trojanowska – pok. 526, a.andrychowicz@uw.edu.pl

Koordynatorzy - studia stacjonarne

Koordynator obsady zajęć

dr hab. Agnieszka Andrychowicz-Trojanowska – pok. 526, a.andrychowicz@uw.edu.pl

Koordynator zajęć lingwistycznych i dydaktyki translacji ustnej
dr hab. Monika Płużyczka – pok. 530, mpluzyczka@uw.edu.pl

Koordynator dydaktyki języka rosyjskiego
dr Małgorzata Kornacka - pok. 538, m.kornacka@uw.edu.pl (od 01.01.2019)


Koordynator zajęć kulturowo-literackich
dr Patrycja Spytek - pok. 513, p.spytek@uw.edu.pl (od 01.01.2019)

Koordynator dydaktyki translacji pisemnej
dr Łukasz Karpiński – pok. 531, lukasz.karpinski@uw.edu.pl

Koordynatorzy - studia zaoczne

Koordynator zajęć lingwistycznych i dydaktyki translacji ustnej


Koordynator dydaktyki translacji pisemnej
dr Łukasz Karpiński – pok. 531, lukasz.karpinski@uw.edu.pl

 

SEKCJA WŁOSKA

Kierownik
dr hab. Dario Prola – pok. 528, darioprola@uw.edu.pl 

Koordynatorzy zajęć studia I stopnia
I rok dr Ewelina Walendziak-Genco pok. 518, ewelina.walendziak@uw.edu.pl
II rok dr Giulia Cilloni-Gaździńska pok. 518, giuliacilloni@uw.edu.pl
III rok
dr Maciej Durkiewicz pok. 518, m.durkiewicz@uw.edu.pl

Naczelny koordynator zajęć PNJW na studiach I stopnia
dr Maciej Durkiewicz pok. 518, m.durkiewicz@uw.edu.pl

Koordynator zajęć studia II stopnia 
dr Dominika Lipszyc pok. 518, d.lipszyc@uw.edu.pl

Koordynator ds. kontaktów z Włoską Izbą Handlowo-Przemysłową
dr Dorota Kozakiewicz-Kłosowska pok. 518, d.kozakiewicz@uw.edu.pl

 

Erasmus

Koordynator w zakresie Incoming Erasmus Students
mgr Karolina Wolff - pok. 528, k.wolff@uw.edu.pl