Instytut Komunikacji Specjalistycznej i interkulturowej
ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa
e-mail:
iksi@uw.edu.pl