Komunikacja Specjalistyczna to czasopismo skupiające się tematycznie na profilu kształcenia przyszłych tłumaczy, a także glottodydaktyków, specjalistów od komunikacji i przetwarzania danych informacyjnych.