KOMUNIKATY DYREKCJI IKSI W SPRAWIE COVID-19

Wykaz zajęć realizowanych zdalnie na kierunku lingwistyki Stosowanej, IKSI 

 

7 kwietnia rektor UW wydał nowe zarządzenia dotyczące zasad studiowania i pracy na Uniwersytecie Warszawskim, wprowadzonych w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19. Dokumenty zmieniają niektóre wcześniejsze uczelniane akty, w tym zarządzenie nr 50 rektora UW z 10 marca 2020 roku.

W stosunku do postanowień zawartych w poprzednich aktach zarządzenie nr 69 rektora UW z 7 kwietnia 2020 roku oraz zarządzenie nr 70 rektora UW z 7 kwietnia 2020 roku wprowadzają następujące zmiany:

 

- przedłużenie zajęć online dla studentów, doktorantów oraz słuchaczy z 14 kwietnia do 15 maja 2020 roku (zmiana zarządzenia nr 50 rektora UW z 10 marca 2020 roku);- 

- przedłużenie terminu ograniczenia pracy na terenie uczelni z 10 kwietnia do 15 maja 2020 roku (zmiana zarządzenia nr 57 rektora UW z 17 marca 2020 roku późn. zm.);

przedłużenie terminu zawieszenia służbowych wyjazdów zagranicznych oraz udziału w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów, studentów i słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu z 30 kwietnia do 30 czerwca 2020 roku (zmiana zarządzenia nr 50 rektora UW z 10 marca 2020 roku);

przedłużenie terminu odwołania wydarzeń o charakterze otwartym (konferencji, sympozjów, wykładów otwartych, imprez artystycznych i innych) organizowanych na terenie UW z 30 kwietnia do 31 sierpnia 2020 roku (zmiana zarządzenia nr 50 rektora UW z 10 marca 2020 roku);

przedłużenie terminu wstrzymania kwaterowania nowych osób w domach studenckich i innych obiektach UW oraz zakazu odwiedzin w tych obiektach z 30 kwietnia na 30 czerwca 2020 roku (zmiana zarządzenia nr 50 rektora UW z 10 marca 2020 roku);

zastosowanie jednorazowej, 50-procentowej, obniżki opłaty za zakwaterowanie studentów, doktorantów, a także słuchaczy studiów podyplomowych „Szkoły Edukacji PAFW – UW" i stypendystów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w obiektach UW w maju 2020 roku (taka obniżka dotycząca kwietnia 2020 roku została wprowadzona zarządzeniem nr 59 rektora UW z 23 marca 2020 roku).

 

Ze względu na dynamiczny rozwój sytuacji rekomendujemy śledzenie strony internetowej UW, a w szczególności zakładki zawierającej komunikaty dotyczące funkcjonowania uczelni w nadzwyczajnym okresie. Znajdują się tu m.in. informacje o:

 

***********************************************************************************************************

 

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW.

Zarządzenie dotyczy m.in.:

  • odwołania do 14 kwietnia 2020 r. wykładów i zajęć dla studentów, doktorantów, słuchaczy, z wyjątkiem zajęć prowadzonych zdalnie;
  • odwołania do 30 kwietnia 2020 r. wydarzeń o charakterze otwartym (konferencji, sympozjów, wykładów otwartych, imprez artystycznych i innych);
  • zawieszenia do 30 kwietnia 2020 r. służbowych wyjazdów zagranicznych oraz udziału w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów i studentów.

Zarządzenie wchodzi w życie 11 marca 2020 r.

Ze względu na dynamiczny rozwój sytuacji rekomendujemy śledzenie:

W związku z odwołaniem zajęć do 14 kwietnia, w IKSI podjęte zostały prace nad jak najszybszym uruchomieniem zajęć prowadzonych zdalnie 
 

Począwszy od dnia 13 marca 2020 r., do odwołania, pracownicy sekretariatów będą odbywać  dyżury jednoosobowo  od godz. 9.00 do 15.00.

11.03.2020

***********************************************************************************************************

Zespół Roboczy ds. COVID19 powołany przez rektora UW monitoruje sytuację i udziela odpowiedzi na pytania nadesłane na adres InfoCovid19@adm.uw.edu.pl.

Na stronie głównej UW Biuro Prasowe stworzyło dwie zakładki poświęcone obecnej sytuacji, które są stale aktualizowane:

Biuro Prasowe UW zachęca wszystkich członków społeczności akademickiej do bieżącego śledzenia informacji ukazujących się w zakładkach na stronie głównej UW oraz na stronach wydziałów i innych jednostek uniwersyteckich.

13.03.2020

***********************************************************************************************************

Komunikat Dziekana WLS

W nawiązaniu do wprowadzonego 13 marca 2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, wprowadza się na Wydziale z dniem 16 marca następujące regulacje:

  • sekretariaty jednostek oraz sekcji nie przyjmują interesantów,
  • budynek przy ul. Szturmowej 4 i Dobrej 55 zostaje zamknięty,
  • sprawy należy załatwiać za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  • pracowników obowiązuje praca zdalna,w przypadku pilnych spraw dokumenty można złożyć na portierni przy ul. Szturmowej 4 we wtorki i czwartki w godz. 10.00-12.00

16.03.2020

**************************************************************************************************************************************

 

 

 

 

Zawiadomienia

VISITING PROFESSOR IN IKSI IN SUMMER SEMESTER 2020:

(supported by the program ZIP of the University of Warsaw, https://zip.uw.edu.pl )

Prof. dr Bistra Andreeva, University of Saarland (Germany)

We have the honor to announce that Prof. Bistra Andreeva, a  world-famous specialist in phonetics of German and Slavic languages and speech technology with high IF publications (http://www.coli.uni-saarland.de/~andreeva/) will teach the monographic course ("fakultet") for the master students (1st year) of our Institute:

Phonetics in Speech Technology

(in English language) (description of the course in USOS)

The course begins on 24th Februar 2020. 

Nowy Statut UW

Senat UW przyjął na posiedzeniu 26 czerwca nowy Statut Uniwersytetu Warszawskiego.
Więcej informacji na stronie: https://www.uw.edu.pl/nowy-statut-uniwersytetu-warszawskiego/

Dyrekcja IKSI ma przyjemność poinformować, iż w dniu 19.02.2019 r. Uchwałą Rady Wydziału został nadany:

- Pani dr Agnieszce Andrychowicz-Trojanowskiej i Pani dr Marcie Kaliskiej - stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa;
- Panu dr. Dario Proli - stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa.
Habilitantom serdecznie gratulujemy!

Miło nam poinformować, iż Prof. dr hab. Ewa Żebrowska otrzymała nominację do Międzynarodowej Rady Naukowej Instytutu Języka Niemieckiego (Insutut für Deutsche Sprache) w Mannheim, w której przez najbliższe sześć lat będzie reprezentowała polską germanistykę. Inauguracyjne posiedzenie Rady nowej kadencji odbędzie się 14 marca 2019 roku w Mannheim. Pani Profesor serdecznie gratulujemy.

Dyrekcja IKSI ma przyjemność poinformować, iż Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego nadała 18.12.2018 r. Pani dr Joannie Osiejewicz stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. Pani dr hab. Joannie Osiejewicz bardzo serdecznie gratulujemy.

Dyrekcja IKSI ma przyjemność zawiadomić, iż dr Maciej Durkiewicz otrzymał drugą nagrodę w kategorii "poezja" w konkursie literackim „Premio Letterario Lilly Brogi La Pergola Arte, X Edizione", Florencja, Włochy. Serdecznie gratulujemy!
http://www.lapergolaarte.it/events.asp?a=ext&id=173

Instytut ma zaszczyt poinformować, iż dr Małgorzata Trzeciak-Cygan została wyróżniona trzema nagrodami za przekład z rękopisu, opracowanie naukowe i wstęp do "Diariusza podróży do Polski (1690-1691)" Giovan Battisty Fagiuolego wydanego przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (Warszawa 2017):
Nagrodą Literacką im. Leopolda Staffa za wybitne osiągnięcia naukowe związane z kulturą włoską, książka roku w kategorii nauka,
Nagrodą Specjalną Centro Studi "Famiglia Capponi,"
Dyplomem Honorowym w konkursie im. Hanny Szwankowskiej za wybitne osiągnięcia w dziedzinie varsavianistyki, organizowanym przez Towarzystwo Miłośników Historii i Bibliotekę m. st. Warszawy.
Pani Doktor serdecznie gratulujemy.

Dyrekcja IKSI ma przyjemność zawiadomić, że p. dr Agnieszka Błaszczak, p. dr Weronika Szemińska, p. dr Piotr Podemski, p. mgr Karolina Wolff oraz p. dr Tomasz Michta otrzymali nominacje do nagrody dla najbardziej cenionych i lubianych nauczycieli akademickich w Warszawie w plebiscycie Nauczyciel na Medal, organizowanym pod patronatem marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika. Nominacje zostały zgłoszone do „Polska the Times" przez warszawskich studentów i są dowodem ich uznania i sympatii [nominacja dr A. Błaszczak; nominacja dr W. Szemińskiej; nominacja dr. P. Podemskiego; nominacja mgr K. Wolff; nominacja dr. T. Michty]
Serdecznie gratulujemy!

 

W dniu 15 października 2018 r. rozpoczęła się II edycja Ogólnouniwersyteckiego Badania Nauczycieli Akademickich i Lektorów, realizowana przez Pracownię Ewaluacji Jakości Kształcenia.

Gorąco zapraszamy do uczestnictwa w badaniu. Badanie dostępne jest pod linkiem - tutaj, po zalogowaniu w USOSweb.
Więcej informacji o badaniu na stronie PEJK.

 

 

Miło nam poinformować, iż Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2018 r. o nadaniu odznaczeń Pani Prof. dr hab. Anna Tylusińska-Kowalska została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. Odznaczenie zostało przyznane za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki oraz kontaktów polsko-włoskich w dziedzinie nauki i kultury. Pani Profesor serdecznie gratulujemy!

W okresie od 30 kwietnia do 10 czerwca 2018 r. w naszym Instytucie w ramach Programu Fulbright Specialist przebywa Profesor Phillip M. Carter z Florida International University w Miami (USA) [szczegóły]

Miło nam poinformować, iż w dniu 17.04.2018 r. Uchwałą Rady Wydziału został nadany Pani dr Annie Borowskiej stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Pani dr hab. Annie Borowskiej serdecznie gratulujemy!

W okresie od 30 marca do 30 czerwca 2018 r. w naszym Instytucie przebywa Pani dr Neva Čebron z Uniwersytetu Primorska w Słowenii, która otrzymała grant w ramach projektu: „Mobilność słoweńskich nauczycieli szkolnictwa wyższego 2017-18" finansowany przez Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego (EHEA) [szczegóły]

Jego Magnificencja Rektor Prof. UW dr hab. Marcin Pałys mianował prof. dr. hab. Christiana Efinga (Uniwersytet w Wuppertalu) Profesorem afiliowanym UW.

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk na zebraniu plenarnym w dniu 9 listopada br. przyznał dr. hab. Grzegorzowi Pawłowskiemu nagrodę naukową w dziedzinie językoznawstwa im. Kazimierza Nitscha za publikację „Fachlexeme in Konstroktion. Linguistischer Beitrag zur Erkenntnisarbeit" [szczegóły]

Pani dr Alicja Sztuk została wybrana nowym ekspertem wiodącym Podkomitetu TC/SC 3 (Systems to manage terminology, knowledge and content), działąjącego w ramach Komitetu Technicznego nr 256 ds. Terminologii, Innych Zasobów Językowych i Zarządzania Treścią w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Oznacza to, że de facto Pani dr Alicja Sztuk objęła przewodniczenie Podkomitetem TC/SC 3.

Dziękujemy firmie Kilgray za udostępnienie pracownikom oraz studentom Instytutu akademickich licencji do oprogramowania MemoQ 2015. Program jest również zainstalowany w pracowni komputerowej Instytutu (19 stanowisk).
We would like to thank Kilgray for granting our academic staff and students free licences for MemoQ 2015. The CAT package is also installed in the Institute computer lab (19 workstations).

Dziękujemy firmie Atril Solutions za udzielenie akademickich licencji do oprogramowania Deja Vu X3 zainstalowanego w laboratorium komputerowym Instytutu (19 stanowisk).
We would like to thank Atril Solutions for granting us free licences for Deja Vu X3. The CAT package is installed in the Instutute computer lab (19 workstations).
Dziękujemy firmie Memsource za udostępnienie darmowej licencji na użytkowanie programu wspomagającego tłumaczenia Memsource Academic Edition.

 

We would like to thank Memsource for granting us free access to their platform through the Memsource Academic Edition.

 

Uprzejmie informujemy, iż z inicjatywy dr Janiny Pietraszkiewicz, Instytut zawarł z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie umowę patronacką.

Zapraszamy do zapoznania się z zakładką Program Indywidualizacji Ksztalcenia w Aktualnościach. Program Indywidualizacji Kształcenia (PIK) jest nową inicjatywą Uniwersytetu Warszawskiego wspierającą przygotowanie studentów do prowadzenia własnych badań naukowych. Celem programu jest uruchomienie niestandardowych ścieżek przedsięwzięć edukacyjnych sprzyjających indywidualizacji kształcenia studentów oraz rozwijających ich umiejętności badawcze.

Ostatnio w IKSI:

W dniu 17 października 2019 Prof. Andrea de Carlo z uniwersiyetu "L'Orientale" z Neapolu wygłosił następujący wykład: Dante e la Divina Commedia, sala 109, godz. 12.00-13.30

W dniach 17-18 października 2019 r. w Muzeum w Wilanowie, w Istituto Italiano di Cultura i na Wydziale Archeologii UW miało miejsce następujące wydarzenie: Dante in Polonia: J.I. Kraszewski traduttore della Divina Commedia, sala 4, godz. 13.45-15.15

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji naukowej pt. "The Sobieski Family: History, culture and society. Insights between Rome, Warsaw and Europe", wpółorganizowanej przez dr Małgorzatę Trzeciak-Cygan w ramach projektu realizowanego na Uniwersytecie w Cambridge. 

Dodatkowe informacje: dr Małgorzata Trzeciak-Cygan m.trzeciak@uw.edu.pl [program] [plakat]
 

W dniu 1 października 2019 r. odbyło się interdyscyplinare kolokwium pt. Current Research in Multilingualism. Dodatkowe informacje: dr Ilona Banasiak, dr Piotr Romanowski [szczegóły]

20.09 odbyła się konferencja poświęcona metodologiom w leksykografii diachronicznej  pt. "Metodologie nella lessicografia diacronica bi/plurilingue" organizowana przez sekcję włoską IKSI we współpracy z Universite' de Toulouse-Jean Jaures [program]

W dniu 1 lipca 2019 r. odbył się wykład Prof. Riette Du Plessis w Uniwersytetu Witwatersrand w Johannesburgu (RPA) pt. The Challenge of Language Barriers in Legal Consultation in Multilingual South Africa [szczegóły]

W dniach 13-15.06.2019 r. odbyła się konferencja pt. Motion Spaces of Human Experience, kontakt: Prof. UW dr hab. Silvia Bonacchi, e-mail: s.bonacchi@uw.edu.pl [szczegóły] [plakat] [program] [program+mapka dojazdu]

W ramach OBCHODÓW ŚWIĘTA DEMOKRACJI w dn. 4 czerwca 2019 r. odbyła się debata nt.: "Jak rozumiemy 4 czerwca 1989 r.? Co dziś dla nas znaczy?" z udzialem dr. Piotra Podemskiego [szczegóły wydarzenia]

W dniach 31.05.2019-01.06.2019 r. odbyło się seminarium L'Italia delle regioni: storia, cultura, letteratura. Dodatkowe informacje: dr hab. Dario Prola [program seminarium]

W dn. 22-23.05.2019 r. odbyła się seria wykładów, które wygłosiła Prof. Sonia Maria Melchiorre (Università degli Studi della Tuscia). Dodatkowe informacje: dr Piotr Podemski [szczegóły]

W dniu 22.05.2019 r. odbył się wykład gościnny Prof. dr Jörg Meibauer (Johannes Gutenberg Universität Mainz) pt. Sprache und Recht. Was sind kriminelle Sprechakte? (wykład w języku niemieckim). Dodatkowe informacje: Silvia Bonacchi, s.bonacchi@uw.edu.pl [szczegóły]

W dniu 15 maja 2019 r. odbyl się wykład Komunikowanie Prawa i Komunikowanie Prawem przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości zorganizowany przez Pracownię Międzynarodowej Komunikacji Prawniczej IKSI
Wykład poprowadziła dr Izabela Gawłowicz (Uniwersytet Zielonogórski). Dodatkowe informacje: dr hab. Joanna Osiejewicz [plakat]

W dniu 8 maja 2019 r. odbył się cykl wykładów, które wygłosił Prof. Giacomo Ferrari (Università del Piemonte Orientale):
- Ai limiti dell'italiano: i linguaggi mediatici
- Ai limiti dell'italiano: pubblicità e social networks

W dniach 24 kwietnia (w siedzibie Włoskiego Instytutu Kultury w Warszawie) oraz 26-27 kwietnia (w Wilnie) odbyła się konferencja międzynarodowa pt. Trans(n)azioni: itinerari, incontri, storie della lingua, della letteratura e della cultura italiana (Trans-nacje: podróże, spotkania, historie języka, literatury i kultury włoskiej). Organizator: Sekcja Włoska IKSI oraz Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Wilnie. Więcej informacji: dr hab. Dario Prola [program]

W ramach wspólnej inicjatywy sekcji niemieckiej IKSI oraz Uniwersytetu Kraju Saary w Saarbrücken, odbyło się w dniach 1.-5. kwietnia w Niemczech oraz w dniach 8.-12. kwietnia w IKSI seminarium naukowe poświęcone zagadnieniom: "Text und Fachtext in Theorie und Praxis" (wykłady, ćwiczenia oraz bogaty program kulturalny). Szczegółowe informacje: dr Iwona Jacewicz [Program Saarbrücken, program Warschau]

W dniu 27 marca 2019 r. odbył się cykl wykładów, które wygłosiła Prof. Cristina Consiglio z Uniwersytetu w Bari:
- "Le traduzioni italiane di William Shakespeare";
- "Shakespeare's Italy Settings, sources and characters";

dodatkowe informacje: dr hab. Dario Prola [szczegóły]

W dniu 14 marca 2019 r. odbył się cykl wykładów, które wygłosił Prof. Guido Franzinetti z Università del Piemonte Orientale:
- Matteo Salvini, l'immigrazione e l'Italia giallo-verde;
- Was Brexit really necessary? How and why it happened;
- Dalla 'Dolce Vita' alla 'Grande Bellezza': è cambiato qualcosa? Il cinema e la società italiana.
Szczegóły; dodatkowe informacje: dr Piotr Podemski

Dnia 5 marca 2019 r. odbył się wykład Pani Ewy Grudy z Muzeum Książki Dziecięcej pt. "Od "Struwwelpetera" Heinricha Hoffmanna do "Asiuni" Joanny Papuzińskiej. Skarby Muzeum Książki Dziecięcej" [szczegóły wydarzenia], natomiast dnia 26 marca  wykład dr Doroty Sadowskiej z Instytutu Germanistyki UW pt. "Czy to wciąż literatura dla dzieci? Tematy tabu we współczesnej książce i literaturze dla dzieci".
Oba wykłady były w j. polskim i stanowiły część projektu PIK pt. "Obraz i słowo - jako narzędzia do przełamywania tabu kulturowego w polskiej i niemieckiej książce dziecięcej z przełomu XX i XXI wieku". Dodatkowe informacje: dr hab. Magdalena Latkowska.

23 stycznia gościliśmy grupę kilkudziesięciu studentów uczelni amerykańskich, przebywających w Warszawie w ramach objazdu naukowego po krajach Unii Europejskiej. Na prośbę Dziekana WLS, Pana Profesora Sambora Gruczy, dr Piotr Podemski wygłosił dla amerykańskich gości wykład pt.: "From Dictatorship to Democracy (and Back?). Post-Communist Transformation and Construction of Memory in Poland", w budynku WLS przy ulicy Dobrej 55.

W dniu 16 stycznia odbył sie wykład dr Rosalby Biasini z Uniwersytetu w Liverpoolu pt.: Italiano commerciale: lettere di presentazione, curriculum, (video)colloqui, natomiast w dniu 18 stycznia wykład pt.: Beppe Fenoglio (1922-1963): scrittore e partigiano.

W dniu 20 grudnia 2018 r. odbyło się zorganizowane przez Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury oraz Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej dyktando z języka rosyjskiego adresowane do studentów Wydziału Lingwistyki Stosowanej. Informacje merytoryczne: dr Patrycja Spytek [szczegóły] [regulamin] Z przyjemnością informujemy, iż zwycięzcami dyktanda zostali:
Miejsce pierwsze Agnieszka Jabrzyk (nagrodą jest trzydniowy wyjazd do Kaliningradu na Uniwersytet im. Kanta)
Miejsce drugie Ada Klepczarek
Miejsce trzecie Natalia Wrzesińska
Nagroda w kategorii najładniejsze pismo
Mariia Savierska

W dniu 17 grudnia 2018 r. odbył się wykład włoskiego literaturoznawcy Prof. Edoardo Buroni (Universita' di Milano). Profesor Buroni wygłosił wykład pt. "Arrigo Boito: un artista scapigliato tra poesia e musica". Informacje merytoryczne: dr Dario Prola, mgr Ewelina Walendziak.

W dniu 17 grudnia 2018 r. o godz. 16:06 gościem specjalnym audycji "Czat Czwórka" była Prof. UW dr hab. Silvia Bonacchi.

W dniu 14 grudnia 2018 r. w Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej UW gościli uczniowie drugich klas lingwistycznych VI Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta (Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego) w Bełchatowie.
Z naszymi gośćmi spotkała się Pani Profesor Anna Tylusińska-Kowalska, Prodziekan WLS ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą,  która zapoznała ich z naszym profilem naukowo-dydaktycznym, zachęcając do podjęcia studiów lingwistycznych.
Następnie uczniowie wzięli udział, wraz ze studentami I roku IKSI UW, w anglojęzycznych, interaktywnych warsztatach pt.: "America as a Nation of Immigrants, or What Lady Liberty is Telling us", które poprowadził dr Piotr Podemski [fot. 1] [fot. 2] [fot. 3] [fot. 4] [fot. 5]

W listopadzie i grudniu w ramach współpracy pomiędzy IKSI a II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie (koordynator ze strony IKSI dr Janina Pietraszkiewicz) odbyły się wykłady dr Patrycji Spytek  „Fenomen kina radzieckiego – kulisy produkcji" oraz dr. Piotra Podemskiego  "America as a Nation of Immigrants, or What Lady Liberty is Telling us".

W dniu 6 grudnia 2018 r. odbyły się wykład oraz warsztaty pt. Więcej niż slajdy – Efektywne prezentacje naukowe. Spotkanie poprowadził dr hab. Piotr Wasylczyk z Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego [ogłoszenie] [szczegóły] Informacje merytoryczne: dr hab. Grzegorz Pawłowski, g.pawlowski@uw.edu.pl

W dniu 5 grudnia 2018 r. odbył się wykład wybitnego włoskiego językoznawcy Prof. Lorenzo Coveri (Universita' di Genova). Profesor Coveri wygłosił wykład pt. "Le canzoni che hanno fatto l'italiano (in Italia e all'estero)". Informacje merytoryczne: dr Dario Prola.

W dniach 22-23 listopada 2018 r. w Sali Kolumnowej Wydziału Historycznego (Krakowskie Przedmieście 26/28) odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa "Lew Tołstoj i prasa jego czasów" organizowana przez IKSI UW we współpracy z Uniwersytetem w Udine, Rosyjską Akademią Nauk w Moskwie oraz Charkowskim Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym. Z referatami wystąpili goście z ośrodków naukowych Polski, Rosji, Włoch, Czech, Serbii, Niemiec, Ukrainy oraz Algierii [szczegóły]. Koordynator konferencji: dr Joanna Piotrowska, j.piotrowska@uw.edu.pl

W dniu 16 listopada 2018 r. o godz. 11:30 w gmachu Polskiej Akademi Nauk (Pałac Staszica) ul. Nowy Świat 72 [szczegóły] odbyło się kolokwium naukowe „Dwugłos w kwestii semantyki matematyki: semantyka matematyki z punktu widzenia filozofii języka" [organizatorzy: Interdyscyplinarne Forum Semantyczne (Uniwersytet Warszawski) oraz Ogólnopolskie Seminarium Filozoficznych Problemów Wiedzy (Polska Akademia Nauk)]. Dyskusję zainicjowali: Prof. dr hab. Sambor Grucza (UW) "O niejednoznaczności z punktu widzenia lingwistyki (antropocentrycznej)" oraz Prof. PW dr hab. Zbigniew Król (PW/PAN) "Semantyka matematyki: co to są obiekty matematyczne?"  Bliższe informacje: dr hab. Grzegorz Pawłowski, g.pawlowski@uw.edu.pl

W dniu 25 października odbył się wykład Utza Rachowskiego pisarza, laureata wielu prestiżowych nagród literackich, represjonowanego przez reżim NRD (j. niemiecki). Dodatkowe informacje: dr hab. Magdalena Latkowska [szczegóły] [fot. 1] [fot. 2] [fot. 3]

W dniu 9 października 2018 r. odbyło się międzynarodowe seminarium pt.: "The Year 1968 in Europe: Between Research and Memory". Dodatkowe informacje: dr Piotr Podemski [szczegóły]

IKSI UW oraz Ambasada Stanów Zjednoczonych zorganizowaly w dniu 2 października 2018 r. wykład inauguracyjny roku akademickiego 2018/2019 sekcji angielskiej pt.: "The Invention of the Modern American Dictionary". Wykład wygłosił Pan Peter Sokolowski, Editor at Large, Merriam-Webster. Dodatkowe informacje: dr Piotr Podemski [szczegóły]

W dniach 23-29 września zorganizowana została w IKSI UW Włosko-Polska Szkoła Komunikacji Interkulturowej EUPOLITA, w ramach Programu Indywidualizacji Kształcenia, we współpracy z rzymskim Uniwersytetem Tor Vergata. Udział w inicjatywie wzięli polscy i włoscy studenci wyłonieni w otwartym konkursie, który odbył się w czerwcu 2018 r. [szczegóły]

W dniach 7, 8 oraz 9 września 2018 r. odbyły się spektakle w ramach projektu "Turgieniew w Polsce". Nasz Instytut był współorganizatorem wydarzenia. Dodatkowe informacje: dr Patrycja Spytek [szczegóły] [fot. 1, fot. 2, fot. 3, fot. 4, fot. 5)

W dniu 15.06.2018 r. odbył się wykład „Byzantinische musikalische Tradition: Ein gewichtiger Faktor zur Gestaltung der orthodoxen hymnologischen Terminologie" Prof. Dr. habil. Konstantina Nikolakopoulosa z Uniwersytetu Ludwika-Maksymiliana w Monachium. Dodatkowe informacje: dr hab. Grzegorz Pawłowski, g.pawlowski@uw.edu.pl

W dniu 24 maja 2018 r. odbyły się warsztaty poświęcone tworzeniu materiałów glottodydaktycznych w kształceniu zawodowym w ramach GIP. Warsztaty prowadzone były w języku niemieckim [program] Dodatkowe informacje: dr hab. Paweł Szerszeń pszerszen@uw.edu.pl

W dniu 22 maja 2018 r. odbył się wykład Prof. Franciszka Gruczy pt. "O lingwistyce i kulturologii antropocentrycznej inaczej".

W dniu 21 maja 2018 r. odbył się wykład Profesora Phillipa M. Cartera z Florida International University w Miami (USA). Temat wykładu: When Bilingual Education isn't Bilingual: The Case of Multilingualism in Miami [szczegóły]

W dniu 18 maja 2018 r. przy współpracy z Interdyscyplinarnym Forum Semantyka odbył się wykład: „(…) kiedy słowo oddaje głos obrazowi" – koncepcja obrazu św. Jana Damasceńskiego. Wykład wygłosiła dr Magdalena Dylewska z Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Szczegółowe informacje: dr hab. Grzegorz Pawłowski, g.pawlowski@uw.edu.pl; www.fs.uw.edu.pl

W dniu 17 maja 2018 r. odbył się Open Day zorganizowany przez firmę Sitel Polska (ul. Wołoska 7). Spotkanie dedykowane było osobom zainteresowanym podjęciem pracy z językiem niemieckim. Dodatkowe informacje na plakacie oraz u dr Alicji Sztuk (alicja.sztuk@uw.edu.pl)

W dniu 17 maja 2018 r. odbył się wykład Prof. dr. Clausa Ehrhardta (Università degli Studi di Urbino) pt. Pragmatik der Höflichkeit. Informacje: prof. UW dr hab. Silvia Bonacchi, s.bonacchi@uw.edu.pl.

W dniu 17 maja 2018 r. z inicjatywy dr Patrycji Spytek odbyło się spotkanie ze współczesnymi pisarzami rosyjskimi [szczegóły]

W dniu 17 maja 2018 r. przy współpracy z Ambasadą Irlandii odbył się wykład pt.: „Ireland in the EU". Wykład wygłosił Pan James Kilcourse, Zastępca Szefa Misji. Dodatkowe informacje na plakacie oraz u dr Piotra Podemskiego, p.podemski@uw.edu.pl

W dniu 17 maja 2018 r. odbyła się 2. Konferencja studencka "JĘZYKONALIA: MEDIA I JĘZYK" [program konferencji]. Szczegółowe informacje: dr Elżbieta Plewa, e.plewa@uw.edu.pl

W dniu 25.04.2018 r. odbył się wykład dr Elisy Fortunato (Università degli Studi Aldo Moro, Bari) "Tagliare le nuvole con il naso - Traduzione e riscrittura". Wykład w języku włoskim. Informacje: prof. UW dr hab. Silvia Bonacchi:  s.bonacchi@uw.edu.pl, dr Dominika Michalak: da.michalak@uw.edu.pl [szczegóły]

W dniu 23 kwietnia odbyło się seminarium dydaktyczne dla sekcji włoskiej IKSI zatytułowane L'italiano di oggi: strumenti e proposte per una didattica rinnovata prowadzone przez gości z Accademia della Crusca we Florencji (Crusca Scuola): prof. Valeria Saura, prof. Raffaella Setti, dr Ilaria Pecorini, dr Anna Maria Bettarini.

W dniach 19-20.04.2018 odbyła się Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna pt.: „Altre. Il doppio e le alterità femminili nella cultura italiana ed europea", organizowana przez nasz Instytut; kontakt: dr Dominika Michalak; szczegóły: program konferencji; ulotka

W dniu 16.04.2018 r. odbyło się spotkanie ze znanym polskim reżyserem i poetą Andrzejem Titkowem. Dodatkowe informacje: dr Patrycja Spytek [szczegóły]

Dnia 11.04.2018 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami niemieckiej przedsiębiorczości - firmą SITEL Polska. Na spotkaniu studenci dowiedzieli się o aktualnych tendencjach na rynku pracy, otrzymali wskazówki, jak napisać CV oraz jak dobrze wypaść na rozmowie o pracę. Szczegóły na plakacie.

W dniu 10.04.2018 odbył się wykład w języku niemieckim dr. Dennisa Scheller-Boltza (Wirtschaftsuniversität Wien) Sprachgebrauch und Sprachbewertung Geschlechtergerechte Sprache im Urteil der Gesellschaft.

W dniu 20.03.2018 r. dr Piotr Podemski przeprowadził dla uczniów i kadry II Liceum Ogólnokształcącego w Legionowie wykład pt.: "Po co (tak naprawdę) uczymy się historii? O edukacji historycznej w Europie" [szczegóły]. Z inicjatywy dr Janiny Pietraszkiewicz Instytut zawarł z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie umowę patronacką.

W dniu 8.03.2018 r. odbył się wykład gościnny prof. nadzw. UP dr. hab. Artura Dariusza Kubackiego z UP, członka Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych oraz Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego w Ministerstwie Sprawiedliwości. Tytuł wykładu: Czy wybrać zawód tłumacza przysięgłego? Dlaczego tak – dlaczego nie?

Sekcja włoska IKSI miała zaszczyt zaprosić na wykłady prof. Giacomo Ferrari (z Universita degli Studi del Piemonte Orientale) goszczącego w Instytucie w ramach programu Erasmus:
1. "Il linguaggio dei media tra violazione e innovazione", środa, 7.03.2018;
2. "Il lessico giornalistico: tratti innovativi", czwartek, 8.03.2018.

Dr M. Górnicz wygłosił w dn. 5 III 2018 r. referat na temat "Terminologia w XXI w." na posiedzeniu Wydziału I (Językoznawstwo i Nauki o Literaturze) Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.

1 marca odbył się zorganizowany we współpracy z Ambasadą Stanów Zjednoczonych w Warszawie wykład pt.: "State of the Union for IKSI. This Year in America", który wygłosił Pan Frank J. Finver, Radca ds. Prasy i Kultury. Wykład stanowił nawiązanie do prezydenckiego orędzia o stanie państwa, przygotowane specjalnie z myślą o naszych studentach [szczegóły]

Prof. dr hab. Franz d´Avisa (Uniwersytet im. Johannesa Gutenberga w Moguncji, Niemcy) wygłosił następujące wykłady (w języku niemieckim):
1. Einführung in die Theorie der Topologischen Felder (20.02.2018)
2. Topologische Analyse und Satzstruktur (22.02.2018).

W dniu 19.02.2018 r. odbył się wieczór autorski dr Anna Borowskiej [szczegóły]

I rok, grupa AR chciałaby serdecznie podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do świątecznej akcji pt. "Szlachetna Paczka".

9 stycznia odbyło się spotkanie z dott. Antonio Carvellim, Country Managerem Gi Group - jednej z największych agencji pracy i HR na Europę Środkową [szczegóły]

W dn. 11 grudnia 2017 r. w programie "Czat Czwórka" emitowanym przez Radio Czwórka odbyła się dyskusja poświęcona użyciu wulgaryzmów z udziałem Prof. UW dr hab. S. Bonacchi.

Pracownia Kulturologii Zachodnioeuropejskiej IKSI w dniu 22 listopada 2017 r. zorganizowała debatę pod tytułem: „Niemcy po wyborach" [szczegóły]

Prof. Dr Maicol Formentelli z Università degli Studi del Piemonte Orientale „Amedeo Avogadro" w dn. 22 listopada wygłosił referat nt. "English in the world: national and international varieties".

Decyzją Rady Wydziału w dniu 21 listopada 2017 r. w Instytucie powołane zostały następujące pracownie: Pracownia Badań Komunikacji Biznesowej/ Business Communication Research Center, której kierownikiem został dr Michał Wilczewski oraz Pracownia Badań Komunikacji w Awiacji/ Aviation Communication Research Center, której kierownikiem została dr Anna Borowska.

W dniu 21 listopada 2017 r.  obbył się wykład Dr Corinne Seals z Uniwersytetu Wiktorii w Wellington (Nowa Zelandia). Temat wykładu: Heritage Language Policies in New Zealand [szczegóły]

W dniu 10 listopada 2017 r. odbył się wykład gościnny Profesora Neala Pease'a z Uniwersytetu Wisconsin-Milwaukee "A Hundred Years of U.S. - Polish Relations". Wykład zorganizawany został we współpracy z Ambasadą USA [szczegóły]

Dr Tomasz Łysak wygłosił referat „Vlogging Auschwitz: Towards Netnography of Digital Autobiographical Documentary" na konferencji „Digital Approaches to Genocide Studies" w USC Shoah Foundation w Los Angeles 23 października. Więcej informacji o konferencji na stronie: https://sfi.usc.edu/cagr/conferences/2017_international/schedule
Artykuł przedstawiający projekt dr. T. Łysaka: https://sfi.usc.edu/profiles/tomasz-lysak

Studentki Natalia Wrzesińska (czwarty rok studiów) i Patrycja Pietraszkiewicz (pierwszy rok studiów) z sekcji rosyjskiej IKSI reprezentowały nasz Instytut na XIX Światowym Festiwalu Młodzieży i Studentów (20 000 uczestników, 5 000 wolontariuszy, 150 krajów), który rozpoczął się 14 października w Soczi (Rosja).

28-go września odbyło się przeznaczone dla doktorantów sekcji włoskiej seminarium prof. Maria Vittoria dell'Anna z Universita del Salento (Lecce) zatytułowane "I linguaggi specialistici dell'italiano. Il caso del diritto".

W dniu 26 września 2017 r. w Sosnowcu odbędzie się międzynarodowe seminarium naukowe "Czasopisma literackie w perspektywie teoretycznej i historyczno-kulturowej" organizowane przez Zakład Kulturologii Wschodnioeuropejskiej IKSI, Zakład Historii Literatury Rosyjskiej Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego oraz Polskie Towarzystwo Rusycystyczne. Organizatorkami seminarium są dr Monika Karwacka (UŚ) i dr Joanna Piotrowska (UW). [program seminarium]

Dr Tomasz Łysak z Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Uniwersytetu Warszawskiego otrzymał nagrodę Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami za najlepszy debiut książkowy roku 2016, nagrodzono monografię Od kroniki do filmu posttraumatycznego: filmy dokumentalne o Zagładzie (Wydawnictwo IBL, Warszawa 2016). Wręczenie nagrody odbyło się 20 września podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Książka powstała dzięki grantowi Narodowego Centrum Nauki pt. Od kroniki do filmu posttraumatycznego: filmy dokumentalne o Zagładzie realizowanego w latach 2013-2015. Więcej informacji o nagrodzie: http://ptbfm.org/uncategorized/nagrody-w-konkursie-na-najlepsza-ksiazke-roku-ptbfm/
Fot. Odebranie nagrody z rąk Piotra Zwierzchowskiego
Autorowi serdecznie gratulujemy.

Miło nam poinformować, że 4 lipca 2017 r., podczas 11th GEM&L International Workshop on Management & Language w Copenhagen Business School, stowarzyszenie naukowe Groupe d'Études Management & Langage przyznało adiunktowi z naszego instytutu, dr. Michałowi Wilczewskiemu, nagrodę w konkursie na najlepszy tekst poświęcony nowym perspektywom badań lingwistycznych w międzynarodowym biznesie za tekst pt. Communication Encounters of Polish Expatriates in a Chinese Subsidiary of a Western MNC (we współautorstwie z prof. A.-M. Søderberg i prof. A. Gutem). [szczegóły]

W dniach 12, 13, 14 czerwca odbyły się warsztaty polsko-niemieckiej grupy badawczej w ramach Germanistische Institutspartnerschaft między Uniwersytetem Warszawskim a Bergische Universität Wuppertal (projekt "Erinnerungskultur"). Program warsztatów
Organizator: Pracownia Kulturologii Zachodnioeuropejskiej, IKSI, Bergische Universität Wuppertal
Koordynatorzy: dr hab. Magdalena Latkowska, dr Bruno Arich-Gerz

W dniach 2-3 czerwca odbyło się seminarium historyczne z udziałem prelegentów z Włoch i Francji. Semianrium jest częścią wykładu ogólnouniwersyteckiego "Europa dziś i jutro. Włochy (kultura, zagadnienia polityczne, literatura, język) w kontekście europejskim". Pobierz program

2 czerwca odbyło się GIP-Workshop „Curriculumentwicklung für den Fremdsprachenunterricht in der Berufsausbildung"
Organizatorzy: Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Bergische Universität Wuppertal
Język: niemiecki - [szczegóły]

30 maja odbyło się spotkanie pracowników i studentów sekcji włoskiej z dott. Donato Di Giglio, byłym Prezesem Włoskiej Izby Handlowo-Przemysłowej (CCIIP) w Polsce, Prezesem CORE Sp. z o.o.  [link]

W dniach 25-26 maja w Polskiej Akademii Nauk (Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72) odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa Terminologia słowiańska: dziś i jutro zorganizowana przez Komisję Terminologiczną przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, Komitet Słowianoznawstwa PAN, Komitet Językoznawstwa PAN, Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Program konferencji.

25 maja odbyła się uroczystość wręczenia księgi pamiątkowej prof. Franciszkowi Gruczy z okazji urodzin i jubileuszu 55. rocznicy rozpoczęcia pracy naukowej.

24 maja odbył się wykład prof. Anne-Marie Søderberg – (Copenhagen Business School – Dania)  pt. "Drawing on language and literature studies in a cross-cultural communication and international business context. Examples from recent research projects and reflections on my personal Odyssey" szczegóły: załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3

20 maja odbył się wykład wybitnego rosyjskiego lingwisty prof. Maksima Krongauza. Tematem wykładu był język Internetu.

20 maja odbyła się prezentacja książki «Словарь языка интернета. Ru» prof. Maksima Krongauza, Kierownika Katedry Języka Rosyjskiego w Instytucie Lingwistyki Rosyjskiego Humanistycznego Uniwersytetu Państwowego. Prezentacja była połączona z wykładem na temat rozwoju języka rosyjskiego w Internecie.

W dniach 18-21 maja odbyła się coroczna Konferencja Stowarzyszenia Germanistów Polskich (przewodnicząca Pani Prof. Ewa Żebrowska) na Uniwersytecie w Katowicach, zorganizowana we współpracy z IKSI. Pobierz: program konferencji; Organisatorisches; Mapka; Fahrpläne

W dniu 18 maja odbył się wykład gościnny Prof. Dr. Miriam Ravetto (Università del Piemonte Orientale, Vercelli):
Präpositionen und Subjunktoren im Deutschen zwischen Morphologie und Syntax

18 maja  w ramach projektu "Ałtajska Wiosna w Warszawie" prof. Lidia Dmitrijewa, specjalistka w zakresie metodologii nauczania języka rosyjskiego  z Ałtajskiego Uniwersytetu Państwowego, wygłosia wykład "Aspekt krajoznawczo-kulturoznawczy w nauczaniu języka rosyjskiego jako obcego".

W dniach 16 i 17 maja odbyły się wyklady gościnne Profesor Marii Sanz (Universidad de Valladolid):
- "Dificultades inherentes en la traducción de textos literarios", 16 maja (wtorek),
- "Reading between the Lines First World War Poetry in English: the Soldier-Poets' Lyricism of Love, Hate and Grief", 17 maja (środa).

W dniach 09-10 maja prof. Rosa Piro (Università degli Studi di Napoli ‘L'Orientale') przebywająca w IKSI w ramach programu Staff Mobility for Teaching  Erasmus+ wygłosiła następujące wykłady:
- La lingua dei cartoni animati degli anni '70/'80
- La lingua dell'anatomia di Leonardo da Vinci

W dniach 09-10 maja prof. Thórhallur Eythórsson  (University of Iceland, School of Humanities - Faculty of Languages and Cultures) przebywający w IKSI w ramach programu Staff Mobility for Teaching  Erasmus+ wygłosił następujące wykłady:
- Unpersönliche Konstruktionen in germanischen Sprachen in historisch-vergleichender Perspektive
- The Ancestry of English Sentences

W dniach 06-08. kwietnia odbyła się corocznie organizowana przez sekcję włoską IKSI konferencja międzynarodowa z zakresu tłumaczenia, pod tytułem: Dal Dialogo al Polilogo: l'Italia nel mondo. Lingue, letterature e culture in contatto. Była to konferencja rocznicowa, mająca uczcić 5 lat owocnego działania sekcji włoskiej w naszym Instytucie. Udział wzięło 78 prelegentów reprezentujących  30 uczelni zagranicznych z 9 krajów (Włochy, Belgia, Francja, Chorwacja, Malta, Portugalia, Islandia, Hiszpania, Niemcy)  i 9 uczelni polskich, w tym  3 warszawskie. Program konferencji.

W dniach 07-08 kwietnia odbyła się 26. Konferencja Polskiego Towarzyszenia Lingwistyki Stosowanej (Przewodniczący Prof. Sambor Grucza) na Uniwersytecie w Zielonej Górze, zorganizowana we współpracy z IKSI. Program konferencji.

Kontynuując zainicjowany przez sekcję włoską IKSI cykl wizyt przedstawicieli placówek dyplomatycznych i kulturalnych Spotkania ze światem kultury, polityki i ekonomii

05. kwietnia w IKSI gościł Ambasador Republiki Federalnej Niemiec, Jego Ekscelencja Rolf Nikel, który wygłosił wykład na temat stosunków polsko-niemieckich oraz odpowiadał na pytania licznie zgromadzonych studentów i doktorantów niemieckiej sekcji językowej IKSI.