W dniu 15 października 2018 r. rozpoczęła się II edycja Ogólnouniwersyteckiego Badania Nauczycieli Akademickich i Lektorów, realizowana przez Pracownię Ewaluacji Jakości Kształcenia.

Gorąco zapraszamy do uczestnictwa w badaniu.

Więcej informacji o badaniu na stronie PEJK.

 

Instrukacje:

1. dla nauczycieli akademickich do SYLABUSA wpisywanego po stronie USOSweb:

- w formie prezentacji

- w formie pdf

2. PBN - Jak poprawnie wpisywać dane?