Dyrektor Instytutu

prof. ucz. dr hab. Elżbieta Jamrozik
pok. 516/517, tel. +48/22/55 34 248,
dyrektor.iksi@uw.edu.pl

 

Z-ca Dyrektora Instytutu ds. Naukowych i Organizacyjnych

prof. ucz. dr hab. Silvia Bonacchi
pok. 525, tel. +48/22/55 34 215,
s.bonacchi@uw.edu.pl

 

Z-CA Dyrektora Instytutu ds. Studenckich

dr Marta Małachowicz
pok. 515, tel. +48/22/55 34 202,
m.malachowicz@uw.edu.pl