ERASMUS+

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat programu Erasmus+ dostępnymi w odpowiednich zakładkach po lewej stronie.

Wszelkie pytania można kierować do koordynatorów ds. mobilności wyłącznie na adres erasmus.iksi@uw.edu.pl

Studia Erasmus+ (studenci zagraniczni przyjeżdżający) -  mgr Karolina Wolff, email: k.wolff@uw.edu.pl
Studia Erasmus+ (studenci polscy wyjeżdżający) - mgr Marcin Możdżonek (do 31.10.2018), dr Wanda Józwikowska (od 01.11.2018), mail: erasmus.iksi@uw.edu.pl

Praktyki Erasmus+ - mgr Kamilla Kosewska, e-mail: kkosewska@uw.edu.pl