Zrealizowane wyjazdy zagraniczne (Erasmus+ oraz inne stypendia/projekty naukowe) oraz przyjazdy gości zagranicznych należy na bieżąco zgłaszać w celach ewidencyjnych koordynatorowi ds. mobilności, przesyłając właściwy formularz na adres p.podemski@uw.edu.pl

Ewidencja przyjazdów
Ewidencja wyjazdów