AKTY PRAWNE

 • Statut UW (obowiązujący od 01.10.2019 r.) - kliknij
 • Regulamin Studiów na UW (obowiązujący od 01.10.2019 r.) - kliknij 
 • Regulamin Studiów na UW (obowiązujący od 01.10.2015 r. - do 30.09.2019 r.) - kliknij
 • Zasady Studiowania na Wydziale Lingwistyki Stosowanej (obowiązujące od 01.01.2018 r., uchwała nr 114 RAdy WLS z dn. 19.12.2017 r.) - kliknij
 • Zasady dyplomowania na kierunku lingwistyka stosowana, Rada dydaktyczna dla kierunku LS z dn. 22.04.2020 r. - I stopień - kliknij, II stopień - kliknij
 • Regulamin Wydziału Lingwistyki Stosowanej - kliknij
 • Regulamin Organizacyjny Administracji UW - kliknij
 • System zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia - kliknij

Terminy składania wniosków dot. toku studiów – na podstawie uchwały nr 114 Rady WLS  z dn. 19.12.2017 r. w sprawie uchwalenia szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Lingwistyki Stosowanej:

• Wniosek o warunkowe zaliczenie i wpis na kolejny etap studiów – nie później niż 7 dni po zakończeniu sesji poprawkowej
• Wniosek o powtarzanie roku – nie później niż 7 dni po zakończeniu sesji poprawkowej
• Wniosek o wznowienie studiów – nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem semestru (termin ten nie dotyczy osób wznawiających studia w celu zaliczenia seminarium dyplomowego niezaliczonego z powodu niezłożenia pracy dyplomowej)
• Wniosek o ITS – do 14 dni od rozpoczęcia semestru
• Wniosek o zmianę formy, kierunku lub specjalności studiów – nie później niż na 3 tygodnie po rozpoczęciu semestru

 

Dokumenty archiwalne:

 • Zasady dyplomowania na kierunku lingwistyka stosowana (obowiązujące od 29.01.2019 r., uchwała nr 7 Rady WLS z dn. 29.01.2019 r.) - kliknij
 • Regulamin Studiów na UW (obowiązujący do 30.09.2014 r.) - kliknij 
 • Zasady Studiowania na Wydziale Lingwistyki Stosowanej (obowiązujące do 31.12.2017 r.) - kliknij
 • Załącznik nr 1 i 1a do Zasad Studiowania na WLS (ITS) - kliknij
 • Załącznik nr 2 do Zasad Studiowania na WLS (IKSI) obowiązujący od 01.10.2014- kliknij