ZAJĘCIA DLA STUDIÓW DOKTORANCKICH WYDZIAŁU POLONISTYKI W ROKU AKAD. 2021/2022

 

JEDNOSTKA PROWADZĄCY ZAJĘCIA WYMIAR DATA GODZ.  ROK STUDIÓW kod
USOS
sala
SEM. ZIM. SEM. LET.
IJP dr hab. Alina Kępińska, prof. UW Przeszłość w leksyce polskiej, leksyka w przeszłości 15 g.    poniedziałek, co dwa tygodnie
Spotkania: 11.10.2021, 25.10.2021, 8.11.2021, 22.11.2021, 6.12.2021, 20.12.2021, 10.01.2022, 24.01.2022.
17.00-18.30 IV 3003-C1DS-PLP Gmach głowny polonistyki, 28D
ILP prof. dr hab. Ewa Paczoska Literatura lat 1864-1918 15 g.    czwartek, co dwa tygodnie,
od 7.10.2021 
15.00-16.30 IV 3001-C1DS-LIT Gmach głowny polonistyki, 45
prof. dr hab.  Grzegorz Leszczyński  Literatura dla dzieci i młodzieży 15 g.    poniedziałek, co dwa tygodnie,
od 11.10.2021 
17:00-19.45 IV 3001-C1DS-LDM Gmach głowny polonistyki, 23
dr hab. Olaf Krysowski, prof. ucz.   Literatura romantyzmu w świetle nowych metodologii  15 g.  15 g. środa, co dwa tygodnie,
od 13.10.2021`
17.00 III, IV 3001-C1DS-LRM Gmach głowny polonistyki, 41
prof. dr hab. Andrzej Zieniewicz  (Auto)biografia i zdarzenie historyczne. Historie uwewnętrznione i wyrażone w literaturze drugiej połowy XX wieku i w początkach wieku XXI. 7,5 g.    czwartek, co dwa tygodnie,
od 14.10.2021
17.00 IV 3001-C1DS-AZH Gmach głowny polonistyki, 46
prof. dr hab. Hanna Gosk  Nowa humanistyka wobec wyzwań postprzeszłości i transformacji 7,5 g.    wtorek , co dwa tygodnie,
od 12.10.2021
13.15-14.45 IV 3001-C1DS-HPT Gmach głowny polonistyki, 46
prof. dr hab. Roman Krzywy  Polska literatura epok dawnych 15 h   środa , co dwa tygodnie,
od 27.10.2021
16:30-19:30 IV 3001-C1DS-LED Gmach głowny polonistyki, 43
  prof. dr hab. Stanisław Dubisz Słowa w różnych kontekstach 15 g.    poniedziałek, co dwa tygodnie,
od 11.10.2021 
  IV 3007-C1DS-SRK Gmach głowny polonistyki, 09
dr hab. Natalia Siudzińska, dr hab. Marzena Stępień Lingwistyczne aspekty badań logopedycznych 15 g.    wtorek, co dwa tygodnie,
od 12.10.2021 
18.30-20.00 IV 3007-C1DS-LAB Karowa, 210A
prof. dr hab. Elżbieta Wichrowska Kultura i literatura w XVIII i XIX wieku 15 g.    środa, od 13.10.2021 18.30-20.00 IV 3007-C1DS-KIL Gmach głowny polonistyki, p. 50
IKP dr hab. Paweł Rodak, prof. ucz. Historia kulturowa. Polska kultura nowoczesna (XIX-XX wiek) 15 g.    czwartek, co dwa tygodnie,
od 7.10.2021 
17.00-18.30 IV 3002-C1DS-PKN IKP, 02
IFK prof. dr hab. Mikołaj Szymański Seminarium doktoranckie 15 g.    środa, co dwa tygodnie,
od 6.10.2021
18.30-20.00 IV 3006-C1DS-SDR IFK
ISZIP dr hab. Elżbieta Kaczmarska Seminarium doktoranckie 15 g.    środa, co dwa tygodnie,
od  6.10.2021
16.45 IV 3005-C1DS-SDR ISZIP bud. główny
KJOMiB prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz Seminarium doktoranckie 15 g.    sobota, raz w miesiącu,
od 9.10.2021 
10.00-14.00 IV 3020-C1DS-SDR Gmach głowny polonistyki