ZAJĘCIA, PROSEMINARIA i SEMINARIA - 2017/2018

SEMESTR ZIMOWY

Instytut Polonistyki Stosowanej


PROSEMINARIUM DOKTORANCKIE

 • dr hab. Magdalena Trysińska, Badania języka mediów. Socjolingwistyka i nauki pokrewne, środa, 15.00 s. 47 (3007-B7DP-BJM)

SEMINARIUM DOKTORANCKIE

 • prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta, Lingwistyczne i logopedyczne problemy czynności mowy, czwartek, 16.45 s. 09 (3007-B7DS-LLP)
 • dr hab. Marzena Stępień, Semantyczne, składniowe,  pragmatyczne i prozodyczne aspekty wypowiedzi, środa, 17:00 (Karowa 20) (3007-B7DS-SSP)    
 • dr hab. Anna Cegieła, prof. UW, Polskie spory aksjologiczne, piątek, 15.30 s. 50 (3007-B7DS-PSA)
 • prof. dr hab. Elżbieta Wichrowska, Kultura i literatura XVIII i XIX wieku (3007-B7DS-KIL)
 • dr hab. Grzegorz Babiak, prof. UW, Od sztuki wolnej do wojującej. Twórcy, dzieła, relacje w XIX-XX w., czwartek, 16.45 s. 50 (3007-B7DS-SWW)
 • dr hab. Zofia Zaron, prof. UW, Komunikacyjna struktura wypowiedzi, czwartek, 16.45 s. 49 (3007-B7DS-KSW)
 • prof. dr hab. Stanisław Dubisz, Słowa w różnych kontekstach, poniedziałek, 17.00 s.09 (3007-B7DS-SRK)
 • prof. dr hab. Jakub Z. Lichański, Metodologia badań w naukach humanistycznych, środy, 18.00 s. 52 (3007-B7DS-MBH)
 • dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca, Gatunki, retoryka, dyskurs, poniedziałek, 18.15 s. 52 (3007-B7DS-GRD)

HISTORIA I METODOLOGIA BADAŃ DYSCYPLINY NAUKOWEJ

 • prof. dr hab. Jakub Z. Lichański, Metodologia badań w literaturoznawstwie, wtorek, 16.45 s. 10 (3007-B7DH-MBL)
 • prof. dr hab. Stanisław Dubisz, Metodologia badań w językoznawstwie. Stylistyka, czwartek, 16.45 s. 7 (3007-B7DH-MBJ)

METODYKA SZKOŁY WYŻSZEJ

 • dr Ewa Modrzejewska, Metodyka szkoły wyższej, poniedziałek, 16.45 s.3 (pierwsze zajęcia 20.11) (3007-B7DM-MSW)

Instytut Literatury Polskiej

PROSEMINARIUM DOKTORANCKIE

 • prof. dr hab. Krzysztof Mrowcewicz, Manieryzm i manieryzmy (3001-B7DP-MIM)

SEMINARIUM DOKTORANCKIE

 • prof. dr hab. Ihnatowicz Ewa, prof. dr hab. Paczoska Ewa, Literatura lat 1864-1918, czwartek, 16.45 s. 45 (pierwsze spotkanie 19.10) (3001-B7DS-LIT)
 • dr hab. Andrzej Zieniewicz, prof. UW, (Auto)biografia i zdarzenie historyczne. Historie uwewnętrznione i wyrażone w literaturze drugiej połowy XX wieku i w początkach wieku XXI., czwartek, godz. 18:00 – 19:30, s. 46 (co dwa tygodnie) (3001-B7DS-AZH)
 • prof. dr hab. Hanna Gosk, Historia, (auto)biografia, (post)zależność z akcentem na nurty nowej humanistyki, wtorek, 13.15-14.45 (co 2 tygodnie, pierwsze spotkanie 10.10) (3001-B7DS-HBZ)
 • dr hab. Ewa Szczęsna, W świecie znaków i form. Semiotyka i poetyka komparatystyczna, piątki (co dwa tygodnie), godz. 18.30, s. 6A (3001-B7DS-ŚZF)
 • dr hab. Olaf Krysowski, prof. UW, Literatura romantyzmu w świetle nowych metodologii, środy, godz. 17.00-20.00, s. 41 (co dwa tygodnie) (3001-B7DS-LRM)
 • dr hab. Roman Krzywy, prof. UW Literatura epok dawnych,  środa, godz. 16:30 – 19:30, gab. 43 (3001-B7DS-LED)
 • dr hab. Grzegorz Leszczyński, prof. UW, Seminarium doktoranckie, poniedziałki, godz. 17.15, s. 46 (3001-B7DS-SD)
 • prof. dr hab. Danuta Ulicka, Z warsztatów badaczy, 4 spotkania w soboty, pierwsze 04.11 godz. 11.00-18.00 p. 18 (3001-B7DS-ZWB)

HISTORIA I METODOLOGIA BADAŃ DYSCYPLINY NAUKOWEJ

 • prof. dr hab. Danuta Ulicka (zajęcia dla I roku – semestr letni), piątek, 16.30- 19.30, s. 26, (terminy: 02. 03.; 16. 03.; 13. 04.; 27. 04.; 25. 05.; 01. 06.; 15. 06)
 • dr hab. Witold Sadowski, Metodologia badań literackich, (zajęcia dla II roku – semestr zimowy), czwartek, 16.45, s. 29 (co 2 tygodnie od 12.10.17 r.) (3001-B7DH-MBL2)

METODYKA SZKOŁY WYŻSZEJ

 • dr hab. Andrzej Zieniewicz, prof. UW, Metodyka szkoły wyższej, czwartek godz. 16.45, s. 46 (od 12.10)  (3001-B7DM-MSW)

Instytut Kultury Polskiej

PROSEMINARIUM DOKTORANCKIE

 • Najnowsze kierunki badań kulturoznawczych (3002-B7DP-KBK)

SEMINARIUM DOKTORANCKIE

 • prof. dr hab. Andrzej Mencwel (ZHK), Historia kultury polskiej, I i II sem., czwartek
 • 17:00–18:30, (co dwa tygodnie), s. 02, spotkania w I sem.: 5, terminy: 19 października, 9, 23 listopada, 7, 14 grudnia, 4, 18 stycznia (3002-B7DS-HKP)
 • prof. dr hab. Grzegorz Godlewski (ZAS), Antropologia kultury, antropologia słowa, antropologia sztuki słowa, II sem., poniedziałek, 16.45,  s. 10  (pierwsze spotkanie w pierwszy poniedziałek II sem.) 
 • dr hab. Iwona Kurz (ZFiKW), II sem., Kultura wizualna: teorie i praktyki, wtorek, 16.45-20.00, s. 7  
 • prof. dr hab. Wojciech Dudzik (ZTiW), seminarium, I i II semestr, Teoria  i widowiska: historia, teoria, krytyka, poniedziałek, 18.30, s. 8, terminy: 9 października, 23 października, 6 listopada, 20 listopada, 4 grudnia, 18 grudnia, 15 stycznia (3002-B7DS-TIW

HISTORIA I METODOLOGIA BADAŃ DYSCYPLINY NAUKOWEJ

 • prof. dr hab. Małgorzata Szpakowska (ZHK), Historia badań kulturoznawczych vel Historia i metodologia badań w kulturoznawstwie, poniedziałek, 16.45, s. 4 (zajęcia dla I roku) (3002-B7DH-HBK)
 • dr hab. Jan Sowa, Metodologia badań kulturoznawczych – środy,  16:45, s.9 (zajęcia dla II roku) (3002-B7DH-MBK)

METODYKA SZKOŁY WYŻSZEJ

 • dr hab. Marcin Napiórkowski (ZKW), warsztat, Metodyka szkoły wyższej,   II sem., wtorek 16:45-20:00, s. 3.

Instytut Języka Polskiego

PROSEMINARIUM DOKTORANCKIE

 • dr hab. Alina Kępińska, Badania dawnej polskiej leksyki, sobota, godz. 13:30 – 15:00, s. 28d (3003-B7DP-BPL)

SEMINARIUM DOKTORANCKIE

 • prof. dr hab. Wanda Decyk-Zięba, Z historii polskiego językoznawstwa. Wiek XVIII, środa godz. 17:00 (spotkania: 22.11, 29.11, 06.12, 13.12, 20.12, 11.01, 18.01, 25.01) (3003-B7DS-HPJ)
 • prof. dr hab. Andrzej Markowski,  Wybrane zagadnienia teoretyczne kultury języka, leksykografii i leksykologii, środa, godz. 15:00 (zajęcia co tydzień) (3003-B7DS-ZKJ)
 • dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska, Semantyka tekstu, sobota (raz w miesiącu), godz. 11.00-14.15, s. 28c (3003-B7DS-SST)

HISTORIA I METODOLOGIA BADAŃ DYSCYPLINY NAUKOWEJ

 • dr hab. Marek Łaziński, prof. UW, Metodologia I. Zasoby i narzędzia komputerowe, poniedziałek godz. 16:45, s. 37 (3003-B7DH-ZNK)

Instytut Filologii Klasycznej

PROSEMINARIUM DOKTORANCKIE

 • prof. dr hab. Mikołaj Szymański, Forum młodych naukowców. Wymiana doświadczeń badawczych, środa godz. 18:30 – 20:00 (3006-B7DP-FMN)

SEMINARIUM DOKTORANCKIE

 • prof. dr hab. Mikołaj Szymański, Co mamy na warsztacie? Prezentacja wyników badań,  środa godz. 18:30 – 20:00 (3006-B7DS-PWB)

HISTORIA I METODOLOGIA BADAŃ DYSCYPLINY NAUKOWEJ

 • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska, Historia i metodologia badań literaturoznawczych, środa godz. 16:45 – 18:15 (dla II roku) (3006-B7DH-MBL)


Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej

SEMINARIUM DOKTORANCKIE

 • dr hab. Danuta Sosnowska, Seminarium doktoranckie, środa, 18:15, s. 11a (3005-B7DS-SD)

ZAJĘCIA FAKULTATYWNE

 • prof. dr hab. Joanna Goszczyńska, Czeski i słowacki modernizm w kontekście europejskim, środa 16:45, s.11a (3005-B7DF-CSM) ZAJĘCIA ODWOŁANE

SEMINARIUM DOKTORANCKIE

 • prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz, soboty (4 h raz w miesiącu) (3020-B7DS-SD)

Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki

SEMINARIUM DOKTORANCKIE

 • prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz, soboty (4 h raz w miesiącu) (3020-B7DS-SD)

„POLONICUM"

SEMINARIUM DOKTORANCKIE

 • dr hab. Piotr Garncarek, język polski jako obcy – lektorat poziom C1, piątek godz. 15:00, gabinet w Centrum „Polonicum" (3004-B7DS-JPO)