ZAJĘCIA, PROSEMINARIA i SEMINARIA – 2018/2019 (semestr letni)

Instytut Polonistyki Stosowanej


SEMINARIUM DOKTORANCKIE

 • dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca, Gatunki, retoryka, dyskurs, środa 18.15-19.45, s. 52 (3007-B8DS-GRD)
 • prof. dr hab. Elżbieta Wichrowska, Kultura i literatura XVIII i XIX wieku, poniedziałek, godz. 16:45, s. 7 (3007-B8DS-KLW)
 • prof. dr hab. Stanisław Dubisz, Słowa w różnych kontekstach, poniedziałek, godz. 17:00, s. 09 (3007-B8DS-SRK)
 • dr hab. Marzena Stępień, Logopedia w lingwistyce – lingwistyka w logopedii, środa, godz. 16.45-18.15, s. 212A - ul. Karowa 20 (3007-B8DS-LWL)
 • dr hab. Natalia Siudzińska, Metody badań logopedycznych w terapii zaburzeń i rozwoju mowy, środa 17.00, pok. 49 (3007-B8DS-MBL)
 • dr hab. Grzegorz Bąbiak, prof. ucz, Wyklęta epoka. Literatura i sztuka polskiego socrealizmu, czwartek, godz. 17.00 s. 50 (3007-B8DS-LSS)

HISTORIA I METODOLOGIA BADAŃ DYSCYPLINY NAUKOWEJ

 • Prof. dr hab. Elżbieta Wichrowska, Metodologia badań w literaturoznawstwie (3007-B8DH-MBL) – poniedziałek, godz. 18:30 s.7
 • dr Andrzej Guzek, Historia badań w literaturoznawstwie, środa, godz. 16.45 s. 50 (3007-B8DH-HBL)
 • Prof. dr hab. Elżbieta Sękowska, Historia badań w językoznawstwie, czwartek, godz. 16.45 s. 7 (3007-B8DH-HBJ)

Instytut Literatury Polskiej

SEMINARIUM DOKTORANCKIE

 • prof. dr hab. Roman Krzywy, Literatura polska epok dawnych – tematy, formy edycje, środa, godz. 16.30–19.30, s. 43 (raz w miesiącu; pierwsze spotkanie: 27.02); (3001-B8DS-LED)
 • dr hab. Olaf Krysowski, Literatura romantyzmu w świetle nowych metodologii, środa, godz. 17.00–20.00, s. 41 (co dwa tygodnie; pierwsze spotkanie: 27.02); (3001-B8DS-LRM)
 • prof. dr hab. Ewa Paczoska, Literatura i kultura polskiego modernizmu w kręgu doświadczeń Europy Środkowo-Wschodniej, czwartek, godz. 16.45, s. 45 (co dwa tygodnie; pierwsze spotkanie: 21.02); (3001-B8DS-LKM)
 • prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński, Literatura dla dzieci i młodzieży, czwartek, godz. 17.15–20.00, s. 44 (co dwa tygodnie; pierwsze spotkanie: 21.02); (3001-B8DS-LDM)
 • dr hab. Ewa Szczęsna, prof. UW, dr hab. Żaneta Nalewajk-Turecka, W świecie znaków, tekstów, kontekstów i form – komparatystyka literacka, interdyskursywna i intermedialna, piątek, godz. 15.00–16.30, s. 6A (spotkania: 22.02, 15.03, 22.03, 12.04, 26.04, 24.05, 31.05, 7.06); (3001-B8DS-SEK)
 • prof. dr hab. Danuta Ulicka, Z warsztatów badaczy, 4 spotkania: 13.10,  8.02, 18.05, 05.10, godz. 11.00–18.00, s. 18; (3001-B8DS-ZWB)
 • prof. dr hab. Andrzej Zieniewicz, (Auto)biografia i zdarzenie historyczne. Historie uwewnętrznione i wyrażone w literaturze drugiej połowy XX wieku i w początkach wieku XXI, czwartek, godz. 17.00–18.30, s. 46 (co dwa tygodnie; pierwsze spotkanie: 21.02); (3001-B8DS-HBZ)
 • prof. dr hab. Hanna Gosk, Nowa humanistyka wobec wyzwań postprzeszłości, wtorek, godz. 13.15–14.45, s. 46 (co dwa tygodnie; pierwsze spotkanie: 26.02). (3001-B8DS-NHP)

HISTORIA I METODOLOGIA BADAŃ DYSCYPLINY NAUKOWEJ

 • Prof. dr hab. Danuta Ulicka, Historia i metodologia badań w wybranej dyscyplinie (I rok), piątek, godz. 16.30–19.30, s. 26 (spotkania: 22.02, 8.03, 22.03, 22.03, 12.04, 24.05, 7.06). (3001-B8DH-MBL1)

Instytut Kultury Polskiej

SEMINARIUM DOKTORANCKIE

 • prof. dr hab. Andrzej Mencwel (ZHK), Historia kultury polskiej, czwartek, godz. 17:00–18:30, co dwa tygodnie, s. 02, terminy spotkań: 21 lutego, 7 i 28 marca, 11 i 25 kwietnia, 9 i 23/30 maja, 6 czerwca
 • prof. dr hab. Wojciech Dudzik (ZTiW), Teatr  i widowiska, poniedziałek, godz. 18:30, s. 8,  co dwa tygodnie, pierwsze spotkanie: 25 lutego 
 • prof. dr hab. Grzegorz Godlewski, Antropologia kultury, antropologia słowa, antropologia sztuki słowa, poniedziałek 16:45, s.10 (pierwsze spotkanie w pierwszy poniedziałek II sem.)

METODYKA SZKOŁY WYŻSZEJ

 • dr hab. Marcin Napiórkowski, Metodyka szkoły wyższej, środa 16:45-20:00, s. 3, terminy spotkań: 12 i 26 marca,  9 kwietnia, 7 maja, 11 czerwca (termin zapasowy)

Instytut Języka Polskiego

SEMINARIUM DOKTORANCKIE

 • prof. dr hab. Halina Karaś, Dzieje leksyki polskiej - wybrane zagadnienia (ze szczególnym uwzględnieniem metodologii badań leksykalnych), środa, godz. 16:45-18:15, p.32 (pierwsze spotkanie 20.02, co tydzień) (3003-B8DS-DLP)
 • prof. dr hab. Andrzej Markowski, Semantyka i pragmatyka w warsztacie leksykologa II, środa, godz. 15:00, p. 32 (pierwsze spotkanie 27.02) (3003-B8DS-SP2)

Instytut Filologii Klasycznej

SEMINARIUM DOKTORANCKIE

 • dr hab. Cyprian Mielczarski, prof. UW, Seminarium doktoranckie, środa, 18:30–20:00, s. 103 (3006-B8DS-SD)

Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej

SEMINARIUM DOKTORANCKIE

 • dr hab. Danuta Sosnowska, Seminarium doktoranckie, środa, godz. 18:30, s. 5 – budynek ISZiP (3005-B8DS-SD)

Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki

SEMINARIUM DOKTORANCKIE

 • prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Seminarium doktoranckie, sobota (4 h raz w miesiącu), godz. 10:00-13:00, s. 02 (3020-B8DS-JLU)

„POLONICUM"

SEMINARIUM DOKTORANCKIE

 • dr hab. Piotr Garncarek, Glottodydaktyka polonistyczna – język polski jako obcy, piątek, godz. 15:00-16:30, gabinet Centrum „Polonicum" ( 3004-B8DS-GPL)