SEMINARIA – 2019/2020 (semestr letni)

Instytut Polonistyki Stosowanej

SEMINARIUM DOKTORANCKIE

 • dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca, Gatunki, retoryka, dyskurs, poniedziałek 18:15-19:45, s. 52 (3007-B9DS-GRD) – pierwsze zajęcia 17.02
 • prof. dr hab. Elżbieta Wichrowska, Kultura i literatura XVIII i XIX wieku, poniedziałek, godz. 17:00, s. 50 (3007-B9DS-KLW) – pierwsze zajęcia 24.02
 • prof. dr hab. Stanisław Dubisz, Słowa w różnych kontekstach, poniedziałek, godz. 17:00, s. 50 (3007-B9DS-SRK) - pierwsze zajęcia 17.02
 • dr hab. Marzena Stępień, Logopedia w lingwistyce – lingwistyka w logopedii, wtorek, godz. 18:00, sala - ul. Karowa 20 (3007-B9DS-LWL) – pierwsze zajęcia 25.02
 • dr hab. Natalia Siudzińska, Metody badań logopedycznych w terapii zaburzeń i rozwoju mowy, poniedziałek, godz. 17.00, sala – ul. Karowa 20 (3007-B9DS-MBL)
 • dr hab. Anita Lorenc, Rozwój oraz zaburzenia mowy, języka i percepcji słuchowej w aspekcie fonetyczno-fonologicznym, środa, godz. 14:30, sala – ul. Karowa 20 (3007-B9DS-RZM) – pierwsze zajęcia 19.02

Instytut Literatury Polskiej

SEMINARIUM DOKTORANCKIE

 • prof. dr hab. Roman Krzywy, Polska literatura epok dawnych, środa, godz. 16.00–19.00, s. 43 (3001-B9DS-LED)  - raz w miesiącu; pierwsze spotkanie: 26.02
 • dr hab. Olaf Krysowski, Literatura romantyzmu w świetle nowych metodologii, środa, godz. 17.00–20.00, s. 41 (3001-B9DS-LRM) - co dwa tygodnie; terminy zajęć: 04.03, 18.03, 01.04, 15.04, 29.04, 13.05, 27.05, 10.06
 • prof. dr hab. Ewa Paczoska, Literatura lat 1864-1918, czwartek, godz. 16.45, s. 45 (3001-B9DS-LIT) - co dwa tygodnie
 • prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński, Literatura dla dzieci i młodzieży, czwartek, godz. 17.15–20.00, s. 44 (3001-B9DS-LDM) - co dwa tygodnie; pierwsze spotkanie: 20.02
 • dr hab. Żaneta Nalewajk-Turecka, W kręgu literaturoznawczych studiów porównawczych. Problemy, konteksty, metody, piątek, godz. 15.00–16.30, s. 6A (3001-B9DS-LSP) - spotkania: 21.02, 28.02, 06.03, 20.03, 03.04, 08.05, 29.05, 05.06
 • prof. dr hab. Danuta Ulicka, Z warsztatów badaczy, kolejne spotkanie 16.05, godz. 11.00–18.30, s. 18; (3001-B9DS-ZWB)
 • prof. dr hab. Andrzej Zieniewicz, (Auto)biografia i zdarzenie historyczne. Historie uwewnętrznione i wyrażone w literaturze drugiej połowy XX wieku i w początkach wieku XXI, czwartek, godz. 17.00–18.30, s. 46  (3001-B9DS-AZH) - co dwa tygodnie; pierwsze spotkanie: 20.02
 • prof. dr hab. Hanna Gosk, Nowa humanistyka wobec wyzwań postprzeszłości, wtorek, godz. 13.15–14.45, s. 46 (3001-B9DS-NHP) - co dwa tygodnie; pierwsze spotkanie: 25.02

Instytut Filologii Klasycznej

SEMINARIUM DOKTORANCKIE

 • Prof. dr hab. Mikołaj Szymański, Seminarium doktoranckie, środa, 18:30–20:00, s. 103 (3006-B9DS-SD)

Instytut Języka Polskiego 

SEMINARIUM DOKTORANCKIE

 • prof. dr hab. Halina Karaś, Metodologia badań zapożyczeń leksykalnych, czwartek, godz. 16:45-18:15, s. 28d (3003-B9DS-MZL) - pierwsze spotkanie 16.04
 • dr hab. Iwona Burkacka, Grafy i obrazy. Metodologia gniazdowa i analiza multimodalna, wtorek, godz. 16:45 – 20:00, s. 37 (3003-B9DS-GIP) – pierwsze spotkanie 18.02

Instytut Kultury Polskiej

SEMINARIUM DOKTORANCKIE

 • prof. dr hab. Wojciech Dudzik (ZTiW), Teatr  i widowiska, poniedziałek, godz. 18:30, s. 01,  co dwa tygodnie (3002-B9DS-TIW)
 • prof. dr hab. Grzegorz Godlewski, Antropologia kultury, antropologia słowa, antropologia sztuki słowa, poniedziałek 16:45, s.10 (3002-B9DS-AKS) - pierwsze spotkanie 17.02
 • dr hab. Paweł Rodak, prof. ucz., Historia kulturowa. Polska kultura nowoczesna (XIX-XX) wiek, czwartek, godz. 17:00, s. 02 (3002-B9DS-PKN)
 • dr hab. Kacper Pobłocki, Wielki spór o kapitalizm, czwartek, godz. 17:00-20:00, s. 10 (3002-B9DS-WSK) – pierwsze spotkanie 20.02 (seminarium gościnne)

Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej

SEMINARIUM DOKTORANCKIE

 • dr hab. Danuta Sosnowska, Seminarium doktoranckie, środa, godz. 18:30, s. 5 – budynek ISZiP (3005-B9DS-SD)

Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki

SEMINARIUM DOKTORANCKIE

prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Seminarium doktoranckie, sobota (4 h raz w miesiącu), godz. 10:00-13:00, s. 02 (3020-B9DS-JLU)