WŁADZE I ADMINISTRACJA

Dziekan (Przewodniczący Rady Wydziału)

prof. dr hab. ZBIGNIEW GREŃ

Dyżur:
środa, godz. 11.30 - 13.00
piątek, godz. 12.00 - 13.30
 

Prodziekan ds. rozwoju kadry naukowej

prof. dr hab. WOJCIECH DUDZIK
 
Dyżur:
poniedziałek, godz. 11.00 - 12.00
środa, godz. 13.15 - 14.15
 

Prodziekan ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą

dr hab. KATARZYNA DRÓŻDŻ-ŁUSZCZYK

Dyżur:
wtorek, godz. 12.00 - 13.00
piątek, godz. 10.00 - 11.00
 

Prodziekan ds. dydaktycznych, studenckich i studiów doktoranckich, kierownik jednostki dydaktycznej

dr ŁUKASZ KSIĄŻYK

Dyżur:
środa, godz. 15.00 - 16.00, ul. Oboźna 8  I p., pok. 116
piątek, godz. 12.00 - 13.00, pok.12, Gmach Polonistyki
 

Pełnomocnicy dziekana

Pełnomocnik dziekana ds. finansowych i inwestycyjnych

dr JERZY MOLAS
e-mail: jerzy.molas@uw.edu.pl

Dyżur:
środa, godz. 13.00 - 14.30, ul. Oboźna 8, p. 120A
piątek, godz. 13.00 - 14.00, ul. Oboźna 8, p. 120A
 

Kierownik stacjonarnych studiów na kierunku filologia polska
 
dr MONIKA KRESA
 

Dyżur:
wtorek,  godz. 10.00 – 11.00, pok. 28d, Gmach Polonistyki
czwartek, godz. 12:00 – 13:00, pok. 12, Gmach Polonistyki

 
Pełnomocnik dziekana ds. rekrutacji na rok akademicki 2018/2019
 

 

Kierownik niestacjonarnych studiów na kierunku filologia polska

dr hab. MAGDALENA TRYSIŃSKA

Dyżur:

wtorek, godz. 13.00 - 15.00, pok. 9, Gmach Polonistyki
Soboty (dni zjazdów studiów zaocznych), godz. 11.00 - 12.00

Opiekun praktyk na kierunkach filologia polska, logopedia ogólna i kliniczna, logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna

mgr EWA KOZŁOWSKA
e-mail: e.kozlowska@uw.edu.pl
Dyżur:
czwartek, godz. 10.00 - 14.00, pok. 9

Pełnomocnik dziekana ds. organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego na wszystkich poziomach biegłości językowej

dr PIOTR KAJAK
 
Pełnomocnik dziekana ds. promocji
 
mgr ALEKSANDRA ŻUREK-HUSZCZ
e-mail: aleksandra.zurek@uw.edu.pl
 
Koordynator ds. strategii Wydziału Polonistyki
 
dr MARTA ZIMNIAK-HAŁAJKO
e-mail: m.zimniak@uw.edu.pl
 
Koordynator Wydziału Polonistyki ds. humanistyki cyfrowej na rok akademicki 2018/2019
 
dr PIOTR KUBIŃSKI

Pełnomocnicy wydziałowi

 
Sekretarz Rady Wydziału Polonistyki UW

mgr JANUSZ SZABLEWSKI
 
Administrator bezpieczeństwa informacji Wydziału Polonistyki UW

MONIKA TELINGA

e-mail: m.telinga@uw.edu.pl

00-927 Warszawa
ul. Oboźna 8 pokój 314
tel 22 55 20 680

Dyżur:
poniedziałek, godz. 9.00 – 12.00
wtorek, godz. 9.00 – 14.00
środa  NIECZYNNE
czwartek, godz. 9.00 – 12.00
piątek, godz. 9.00 – 14.00

Archiwum prac magisterskich Wydziału Polonistyki

MONIKA TELINGA
e-mail: m.telinga@uw.edu.pl

00-927 Warszawa
ul. Oboźna 8 pokój 314
tel 22 55 20 680

Dyżur:
poniedziałek, godz. 9.00 – 12.00
wtorek, godz. 9.00 – 14.00
środa  NIECZYNNE
czwartek, godz. 9.00 – 12.00
piątek, godz. 9.00 – 14.00

Koordynatorzy

Koordynator ds. współpracy z zagranicą

mgr MARTA JAWOREK
 
Dyżur:
poniedziałek - piątek, godz. 10.00 - 15.00, ul. Oboźna 8, p. 120
 
Urlop:
1.07 - 28.07

Dziekanat ds. pracowniczych

Oboźna 8, 00-927 Warszawa
tel./faks (+48 22) 55 21 101; 55 20 428
 

Dziekanat przyjmuje interesantów:
poniedziałek,wtorek, środa, piątek, godz. 9.00 - 15.00.
czwartek: NIECZYNNE (praca wewnętrzna)
DZIEKAN.POLON@uw.edu.pl
 

Kierownik dziekanatu

HALINA SMULSKA
tel. (+48 22) 55 20 428
poniedziałek,wtorek, środa, piątek, godz. 9.00 - 15.00,
czwartek: NIECZYNNE (praca wewnętrzna),
gm. przy ul. Oboźnej 8, p.116
hsmulska@uw.edu.pl


Specjalista ds. współpracy z zagranicą

mgr MARTA JAWOREK
marta.jaworek@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 21 100
poniedziałek - piątek, godz. 9.00 - 15.00,
gm. przy ul. Oboźnej 8, p. 120


Spec. ds. przewodów doktorskich

KATARZYNA KUCHARSKA
kakuchar@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 20 428
poniedziałek,wtorek, środa, piątek, godz. 9.00 - 15.00,
czwartek: NIECZYNNE (praca wewnętrzna)
gm. przy ul. Oboźnej 8, p.116


Spec. ds. habilitacji i tytułu naukowego

mgr MILENA FALKOWSKA
falkowska@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 20 428
poniedziałek,wtorek, środa, piątek, godz. 9.00 - 15.00,
czwartek: NIECZYNNE (praca wewnętrzna),
gm. przy ul. Oboźnej 8, p. 116

Referent ds. badań naukowych
 
mgr MAŁGORZATA PAKULSKA
tel. (+48 22) 55 20 534
poniedziałek - piątek, godz. 9.00 - 15.00,
gm. przy ul. Oboźnej 8, p. 120
 

Referent

ANDRZEJ BIŃKOWSKI
tel. (+48 22) 55 20 680

Dziekanat ds. studenckich
Sekcja toku studiów

Obsługuje stacjonarne toki studiów filologii polskiej, logopedii i bałtystyki.

00-927 Warszawa
Krakowskie Przedmieście 26/28
Gmach Polonistyki, pok. 11 i 12
tel./faks (+48 22) 55 21 022; 55 20 696
 

Obsługa administracyjna studentów

Więcej informacji tutaj...

Samodzielna sekcja ekonomiczno-finansowa

Oboźna 8, 00-927 Warszawa
pokój 118
tel./faks (+48 22) 55 21 105; 55 20 512
e-mail: faktury.polon@uw.edu.pl

Sekcja przyjmuje interesantów:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek, godz. 9.00 - 15.00
czwartek: NIECZYNNE (praca wewnętrzna)

Kasa jest czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek, godz. 9.00 - 13.00
czwartek: NIECZYNNE (praca wewnętrzna)


Kierownik - pełnomocnik kwestora

mgr inż. KATARZYNA JANIKOWSKA
e-mail: k.janikowska@uw.edu.pl

Specjalista

BEATA SIEJKA
e-mail: beata.siejka@uw.edu.pl

Specjalista ds. badań naukowych

mgr ANNA SERNAWIT
e-mail: anna.sernawit@uw.edu.pl

Konto bankowe wydziału
Uniwersytet Warszawski Wydzial Polonistyki
26 1160 2202 0000 0000 6084 9503
 

Sekcja wydawnicza

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. (+48 22) 55 20 786; faks (+48 22) 55 21 023
wyd.polon@uw.edu.pl

 • dr KATARZYNA SAŁKIEWICZ - redaktor
  dyżur: czwartek (godz. 10.00-16.00)
 • dr MAŁGORZATA ŚLARZYŃSKA - redaktor
  dyżur: poniedziałek (godz. 10.00-16.00)
 • mgr URSZULA KRZYSIAK - redaktor
  dyżur: wtorek (godz. 10.00-14.00), piątek (godz. 10.00-14.00)
 • KATARZYNA KOWALSKA - pracownik inżynieryjno-techniczny
  e-mail: katarzyna.kowalska@uw.edu.pl

Dyżury odbywają się w sali 08 na poziomie -1 głównego gmachu Wydziału Polonistyki.

Sekcja dyplomów

00-927 Warszawa
ul. Oboźna 8, pokój 313
tel. (+48 22) 55 20 659

Sekcja jest czynna:
poniedziałek, godz. 13.00 - 15.00
wtorek, czwartek, godz. 9.00 - 12.00
środa, piątek - dzień wewnętrzny
sobota (w terminach zjazdów), w godz. 10.00–14.00 po uprzednim umówieniu się

ANETA PIASEK

Sekcja gospodarcza

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. (+48 22) 55 21 012; faks (+48 22) 55 21 013

sg.polon@uw.edu.pl

Kierownik administracyjny Wydziału Polonistyki UW

mgr KRZYSZTOF PRZYGOCKI
e-mail: sg.polon@uw.edu.pl


Administrator sieci

GRZEGORZ PIEPRZYCKI
e-mail: Grzegorz.Pieprzycki@uw.edu.pl


Sekcja informatyczna

JERZY KOPEĆ
e-mail: jurekk2@uw.edu.pl

Inne

 • Zarząd Samorządu Studentów Wydziału Polonistyki - tel. (+48 22) 55 20 255
 • Archiwum Prac Magisterskich - tel. (+48 22) 55 20 680
 • Portiernia w Gmachu Polonistyki - tel. (+48 22) 55 20 498
 • Centrala UW - tel. (+48 22) 55 20 000
 • Konserwatorzy telefonów - tel. (+48 22) 55 20 400; 55 20 483