Skład członków Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego na posiedzeniach w roku akademickim 2018/2019

Przewodniczący: Dziekan, prof. dr hab. Zbigniew Greń

Prodziekan: prof. dr hab. Wojciech Dudzik

Prodziekan: dr hab. Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk

Prodziekan: dr Łukasz Książyk

 

Samodzielni pracownicy

 1. Prof. dr hab. Mirosław Bańko
 2. Dr hab. Grzegorz Bąbiak, prof. UW
 3. Dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca
 4. Dr hab. Anna Cegieła, prof. UW
 5. Dr hab. Wanda Decyk-Zięba, prof. UW
 6. Dr hab. Marcin Filipowicz
 7. Dr hab. Piotr Garncarek
 8. Prof. dr hab. Grzegorz Godlewski
 9. Prof. dr hab. Romuald Huszcza
 10. Dr hab. Agnieszka Karpowicz, prof. UW
 11. Dr hab. Alina Kępińska
 12. Prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz
 13. Dr hab. Urszula Kowalczuk
 14. Dr hab. Olaf Krysowski, prof. UW
 15. Dr hab. Seweryn Kuśmierczyk
 16. Dr hab. Iwona Kurz
 17. Dr hab. Michał Kuziak, prof. UW
 18. Prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński
 19. Prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz
 20. Dr hab. Marek Łaziński, prof. UW
 21. Dr hab. Cyprian Mielczarski, prof. UW
 22. Prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
 23. Dr hab. Jolanta Mindak-Zawadzka, prof. UW
 24. Prof. dr hab. Włodzimierz Olszaniec
 25. Prof. dr hab. Ewa Paczoska
 26. Dr hab. Patrycjusz Pająk
 27. Dr hab. Elżbieta Piotrowska
 28. Prof. dr hab. Marek Prejs
 29. Prof. dr hab. Wiesław Rzońca
 30. Dr hab. Witold Sadowski, prof. UW
 31. Dr hab. Danuta Sosnowska, prof. UW
 32. Dr hab. Marzena Stępień
 33. Dr hab. Magdalena Sykurska-Derwojed
 34. Dr hab. Ewa Szczęsna, prof. UW
 35. Dr hab. Magdalena Trysińska
 36. Prof. dr hab. Elżbieta Wichrowska
 37. Prof. dr hab. Tomasz Wójcik
   

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

 1. Dr Ignacy Doliński
 2. Dr Dariusz Dziurzyński
 3. Dr Michał Friedrich
 4. Dr Piotr Kajak
 5. Dr Monika Kresa
 6. Dr Marlena Kurowska
 7. Doc. dr Piotr Lehr-Spławiński
 8. Dr Maria Makaruk
 9. Dr Dawid Osiński
 10. Dr Magdalena Popiołek
 11. Dr Magdalena Wanot-Miśtura
 12. Dr Agata Wdowik
 13. Doc. dr Tomasz Wroczyński

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 1. mgr Maria Franke
 2. mgr Ewa Kozłowska
 3. dr Jerzy Molas
 4. Halina Smulska

Przedstawiciele doktorantów

 1. mgr Paweł Stroiński
 2. Mgr Michał Zdunik

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego

 1. Karolina Dąbrowska
 2. Alicja Dzięcioł
 3. Natalia Róża Dzięgielewska
 4. Wiktoria Godlewska
 5. Mateusz Godlewski
 6. Adrianna Karbowiak
 7. Adrianna Podgórczyk
 8. Zuzanna Wasiak
 9. Olga Wybodowska

Stali goście (z głosem doradczym)

 1. Prof. dr hab. Andrzej Markowski
 2. Mgr Krzysztof Przygocki
 3. Grzegorz Pieprzycki