Skład członków Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego na posiedzeniach w roku akademickim 2019/2020

Przewodniczący: Dziekan, prof. dr hab. Zbigniew Greń

Prodziekan: prof. dr hab. Wojciech Dudzik

Prodziekan: dr hab. Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk

Prodziekan: dr Łukasz Książyk

 

Samodzielni pracownicy

 1. prof. dr hab. Mirosław Bańko
 2. dr hab. Grzegorz Bąbiak, prof. ucz.
 3. dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca
 4. dr hab. Anna Cegieła, prof. ucz.
 5. dr hab. Wanda Decyk-Zięba, prof. ucz.
 6. dr hab. Piotr Garncarek
 7. prof. dr hab. Grzegorz Godlewski
 8. dr hab. Ewa Hoffmann-Piotrowska
 9. prof. dr hab. Romuald Huszcza
 10. dr hab. Agnieszka Karpowicz, prof. ucz.
 11. dr hab. Alina Kępińska
 12. prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz
 13. dr hab. Urszula Kowalczuk
 14. dr hab. Olaf Krysowski, prof. ucz.
 15. dr hab. Seweryn Kuśmierczyk
 16. dr hab. Iwona Kurz
 17. dr hab. Michał Kuziak, prof. ucz.
 18. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński
 19. prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz
 20. dr hab. Marek Łaziński, prof. ucz.
 21. dr hab. Cyprian Mielczarski, prof. ucz.
 22. prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
 23. dr hab. Jolanta Mindak-Zawadzka, prof. ucz.
 24. prof. dr hab. Włodzimierz Olszaniec
 25. prof. dr hab. Ewa Paczoska
 26. dr hab. Patrycjusz Pająk
 27. dr hab. Elżbieta Piotrowska
 28. prof. dr hab. Marek Prejs
 29. prof. dr hab. Wiesław Rzońca
 30. dr hab. Witold Sadowski, prof. ucz.
 31. dr hab. Danuta Sosnowska, prof. ucz.
 32. dr hab. Marzena Stępień
 33. dr hab. Magdalena Sykurska-Derwojed
 34. dr hab. Ewa Szczęsna, prof. ucz.
 35. dr hab. Magdalena Trysińska
 36. prof. dr hab. Elżbieta Wichrowska
 37. dr hab. Izabela Winiarska-Górska
 38. dr hab. Marta Wojtkowska-Maksymik
 39. prof. dr hab. Tomasz Wójcik
   

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

 1. dr Ignacy Doliński
 2. dr Dariusz Dziurzyński
 3. dr Michał Friedrich
 4. dr Piotr Kajak
 5. dr Monika Kresa
 6. dr Marlena Kurowska
 7. doc. dr Piotr Lehr-Spławiński
 8. dr Maria Makaruk
 9. dr Magdalena Popiołek
 10. dr Magdalena Wanot-Miśtura
 11. dr Agata Wdowik
 12. doc. dr Tomasz Wroczyński
 13. dr Łukasz Wróbel

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 1. mgr Maria Franke
 2. mgr Ewa Kozłowska
 3. dr Jerzy Molas
 4. Halina Smulska

Przedstawiciele doktorantów

 1. mgr Paweł Stroiński
 2. mgr Michał Zdunik

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego

 1. Karolina Dąbrowska
 2. Alicja Dziecioł
 3. Wiktoria Godlewska
 4. Szymon Kubica
 5. Gabriela Kuryłek
 6. Piotr Sidorowicz
 7. Piotr Stobiecki
 8. Dominika Urban
 9. Zuzanna Wasiak

Stali goście (z głosem doradczym)

 1. prof. dr hab. Andrzej Markowski
 2. mgr Krzysztof Przygocki
 3. Grzegorz Pieprzycki